Besluit beëindiging mogelijkheid aanvragen bijstand voor uitgaven voor verrichtingen [...] de markt nemen, groen oogsten en niet-oogsten van groenten

Geldend van 30-10-2014 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 26 oktober 2014, nr. WJZ/14167111, tot beëindiging van de mogelijkheid van het aanvragen van bijstand voor de uitgaven voor verrichtingen voor het uit de markt nemen, groen oogsten en niet-oogsten van groenten bedoeld in bijlage I van verordening 1031/2014

Artikel 1

De mogelijkheid om meldingen voor aanvragen om bijstand, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b, in te dienen is met ingang van 10 oktober 2014 13h00 beëindigd voor de producten bedoeld in artikel 1, tweede lid, onderdelen a tot en met h, van Verordening (EG) nr. 1031/2014 van de Commissie van 29 september 2014 tot vaststelling van verdere tijdelijke buitengewone maatregelen ter ondersteuning van producenten van bepaalde groenten en fruit (Pb L 284).

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 10 oktober 2014 13h00.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 26 oktober 2014

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

S.A.M. Dijksma

Terug naar begin van de pagina