Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau RSM

Geldend van 25-10-2014 t/m heden

Besluit van de Raad voor de Praktijkopleidingen houdende regels inzake ondermandaat en machtiging aan Stagebureau RSM (Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau RSM)

De Raad voor de Praktijkopleidingen;

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op het Besluit mandaat en machtiging bestuur NBA;

Besluit als volgt:

Artikel 1

De Raad voor de Praktijkopleidingen verleent ondermandaat en machtiging aan Stagebureau RSM om besluiten te nemen en handelingen te verrichten ter uitvoering van de bevoegdheden of taken van het bepaalde in:

Artikel 2

Het krachtens ondermandaat of machtiging ondertekenen van stukken geschiedt als volgt:

Het bestuur van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants,

namens deze, de Raad voor de Praktijkopleidingen,

namens deze:

(handtekening)

(naam functionaris)

(naam stagebureau)

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau RSM.

Amsterdam, 10 september 2014

L.F.G. Tuinsma

Voorzitter van de Raad voor de Praktijkopleidingen

Terug naar begin van de pagina