Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau EY

Geldend van 25-10-2014 t/m heden

Besluit van de Raad voor de Praktijkopleidingen houdende regels inzake ondermandaat en machtiging aan Stagebureau EY

De Raad voor de Praktijkopleidingen;

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op het Besluit mandaat en machtiging bestuur NBA;

Besluit als volgt:

Artikel 1

De Raad voor de Praktijkopleidingen verleent ondermandaat en machtiging aan Stagebureau EY om besluiten te nemen en handelingen te verrichten ter uitvoering van de bevoegdheden of taken van het bepaalde in:

Artikel 2

Het krachtens ondermandaat of machtiging ondertekenen van stukken geschiedt als volgt:

Het bestuur van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants,

namens deze, de Raad voor de Praktijkopleidingen,

namens deze:

(handtekening)

(naam functionaris)

(naam stagebureau)

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau EY.

Amsterdam, 10 september 2014

L.F.G. Tuinsma

Voorzitter van de Raad voor de Praktijkopleidingen

Terug naar begin van de pagina