Besluit vaststelling sectorpremies 2015

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2017.]
Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Besluit vaststelling sectorpremies 2015

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op artikel 28, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

Besluit:

Artikel 1

De premies die ten gunste komen van de sectorfondsen, bedoeld in artikel 28, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, worden voor het jaar 2015 vastgesteld op de percentages, bedoeld in bijlage 1 en 2 bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit treedt, onder voorbehoud van goedkeuring door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, in werking met ingang van 1 januari 2015.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaststelling sectorpremies 2015.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Amsterdam, 14 oktober 2014

B.J. Bruins

Voorzitter Raad van Bestuur

Bijlage 1. Sectorpremies 2015

Sector

Sectorpremie

2015

1

Agrarisch bedrijf

2,14

2

Tabakverwerkende industrie

2,86

3

Bouwbedrijf

4,72

4

Baggerbedrijf

0,06

5

Houten emballage-industrie, houtwaren- en borstelindustrie

2,70

6

Timmerindustrie

4,09

7

Meubel- en orgelbouwindustrie

2,89

8

Groothandel in hout, zagerijen, schaverijen en houtbereidingsindustrie

2,25

9

Grafische industrie

3,88

10

Metaalindustrie

1,08

11

Elektrotechnische industrie

1,03

12

Metaal-en technische bedrijfstakken

1,97

13

Bakkerijen

2,02

14

Suikerverwerkende industrie

1,65

15

Slagersbedrijven

1,88

16

Slagers overig

1,80

17

Detailhandel en ambachten

3,29

18

Reiniging

3,55

19

Grootwinkelbedrijf

1,84

20

Havenbedrijven

3,65

21

Havenclassificeerders

1,47

22

Binnenscheepvaart

1,32

23

Visserij

1,00

24

Koopvaardij

0,52

25

Vervoer KLM

0,23

26

Vervoer NS

0,51

27

Vervoer posterijen

3,34

28

Taxivervoer

5,74

29

Openbaar Vervoer

1,09

30

Besloten busvervoer

4,97

31

Overig personenvervoer te land en in de lucht

1,90

32

Overig goederenvervoer te land en in de lucht

1,66

33

Horeca algemeen

2,86

34

Horeca catering

2,69

35

Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen

2,05

38

Banken

2,57

39

Verzekeringswezen

1,45

40

Uitgeverij

3,64

41

Groothandel I

1,67

42

Groothandel II

1,93

43

Zakelijke Dienstverlening I

1,10

44

Zakelijke Dienstverlening II

1,59

45

Zakelijke Dienstverlening III

2,13

46

Zuivelindustrie

0,73

47

Textielindustrie

0,96

48

Steen-, cement-, glas- en keramische industrie

3,08

49

Chemische industrie

0,90

50

Voedingsindustrie

1,08

51

Algemene industrie

0,67

52

Uitzendbedrijven

5,25

53

Bewakingsondernemingen

2,87

54

Culturele instellingen

3,89

55

Overige takken van bedrijf en beroep

2,28

56

Schildersbedrijf

5,64

57

Stukadoorsbedrijf

6,13

58

Dakdekkersbedrijf

5,30

59

Mortelbedrijf

4,41

60

Steenhouwersbedrijf

3,86

61/67

Overheid

1,25

68

Railbouw

0,68

69

Telecommunicatie

1,88

 

Totaal

2,16

Bijlage 2. Premies per premiegroep 2015

Sector

Premiegroep

Premiepercentage

1 Agrarisch bedrijf

Kort

7,47

 

Lang

0,98

 

Gemiddeld

2,14

 

3 Bouwbedrijf

Kort

12,83

 

Lang

4,12

 

Gemiddeld

4,72

 

9 Grafische industrie

grafische industrie exclusief fotografisch bedrijf

3,84

 

fotografisch bedrijf

5,41

 

Gemiddeld

3,88

 

33 Horeca algemeen

Kort

5,82

 

Lang

1,45

 

Gemiddeld

2,73

 

52 Uitzendbedrijven

Detachering

4,52

 

Intermediaire diensten

5,91

 

Uitzendbedrijven I A

5,18

 

Uitzendbedrijven II A

5,89

 

Uitzendbedrijven I B en II B

4,57

 

Gemiddeld

5,25

 

54 Culturele instellingen

Kort

10,88

 

Lang

2,35

 

Gemiddeld

3,89

 

56 Schildersbedrijf

Kort

19,57

 

Lang

4,28

 

Gemiddeld

5,64

Terug naar begin van de pagina