Regeling vaststelling correcties voorschotverlening duurzame energieproductie 2015

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2017.]
Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 20 oktober 2014, nr. WJZ/14165969, tot vaststelling van de correcties voor de voorschotverlening duurzame energieproductie 2015 (Regeling vaststelling correcties voorschotverlening duurzame energieproductie 2015)

§ 2. Correctiebedragen hernieuwbare elektriciteit

Artikel 2

De correcties op het basisbedrag voor subsidie voor een productie-installatie als bedoeld in het in de eerste kolom genoemde artikel, worden voor 2015 vastgesteld voor wat betreft de elektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit, het in de derde kolom genoemde bedrag en voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit, het in de vierde kolom genoemde bedrag.

1

2

3

4

Artikel regeling 2008

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 3, eerste lid

Wind op land

€ 0,050 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 9, eerste lid

Zon pv > 0,6 kWp en ≤ 3,5 kWp

€ 0,228 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 15, eerste lid

AVI

€ 0,093 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 22, eerste lid

Stortgas, AWZI, RWZI

€ 0,045 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 29, eerste lid

Biomassa co-vergisting, gft vergisting en thermische conversie

€ 0,045 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling 2009

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 2, eerste lid

Wind op land

€ 0,049 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 7a, eerste en tweede lid

Wind op land ≥ 6 MW en wind in meer

€ 0,050 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel a

Zon pv > 0,6 kWp en ≤ 15 kWp

€ 0,228 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel b

Zon pv > 15 kWp en ≤ 100 kWp

€ 0,053 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 15, eerste lid

AVI

€ 0,092 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 22, eerste lid

Stortgas, AWZI, RWZI

€ 0,044 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 29, eerste lid

Biomassa co-vergisting, gft vergisting en thermische conversie

€ 0,044 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 35, eerste lid

Waterkracht

€ 0,044 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling 2010

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 2, eerste lid, onderdeel a

Wind op land < 6 MW

€ 0,049 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 2, eerste lid, onderdeel b

Wind op land ≥ 6 MW

€ 0,050 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel a

Zon pv ≥ 1 kWp en ≤ 15 kWp

€ 0,228 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel b

Zon pv > 15 kWp en ≤ 100 kWp

€ 0,053 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 15, eerste lid

AVI

€ 0,090 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 22, eerste lid

Stortgas, AWZI, RWZI

€ 0,044 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 29, eerste lid

Biomassa co-vergisting, gft vergisting, overige vergisting en thermische conversie

€ 0,044 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 35, eerste lid

Waterkracht

€ 0,044 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling 2011

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 4, eerste lid

AVI

€ 0,081 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 10, eerste lid

Stortgas, AWZI, RWZI

€ 0,043 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 16, eerste lid

Waterkracht

€ 0,043 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 21, eerste lid

Biomassa allesvergisting, co-vergisting en thermische conversie > 10 MW

€ 0,043 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 26, eerste lid, onderdeel a

Wind op land < 6 MW

€ 0,047 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 26, eerste lid, onderdeel b

Wind op land ≥ 6 MW

€ 0,048 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 31, eerste lid

Wind in meer

€ 0,048 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 35, eerste lid

Wind op zee

€ 0,049008 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 40, eerste lid

Zon pv ≥ 15kWp

€ 0,045 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 44, eerste lid

Thermische conversie ≤ 10 MW

€ 0,043 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 48, eerste lid

Osmose

€ 0,043 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 52, eerste lid

Geothermie (WKK)

€ 0,043 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 56, eerste lid

Vrije stroming

€ 0,043 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling 2012

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 4, eerste lid

Waterkracht

€ 0,045 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 9, eerste lid

AWZI, RWZI

€ 0,045 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 14, eerste lid, onderdeel a

Wind op land < 6 MW

€ 0,050 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 14, eerste lid, onderdeel b

Wind op land < 6 MW windrijk

€ 0,051 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 14, eerste lid, onderdeel c

Wind op land ≥ 6 MW

€ 0,052 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 19, eerste lid

Wind in meer

€ 0,052 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 24, eerste lid

Wind op zee

€ 0,052623 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 28, eerste lid

Zon pv ≥ 15 kWp

€ 0,057 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 32, eerste lid

Osmose

€ 0,045 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 36, eerste lid

Vrije stroming

€ 0,045 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling 2013

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 3, eerste lid, onderdeel a

Waterkracht nieuw

€ 0,047 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 3, eerste lid, onderdeel b

Waterkracht renovatie

€ 0,047 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 5, eerste lid

Afvalwater- of rioolwaterzuiveringsin-stallaties thermische drukhydrolyse

€ 0,047 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 7, eerste lid, onderdeel a

Wind op land < 6 MW

€ 0,054 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 7, eerste lid, onderdeel b

Wind op land ≥ 6 MW

€ 0,054 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 9, eerste lid

Wind in meer

€ 0,054 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 11, eerste lid

Fotovoltaïsche zonnepanelen

€ 0,055 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 13, eerste lid

Wind op zee

€ 0,054994 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 15, eerste lid

Osmose

€ 0,047 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 17, eerste lid

Vrije stromingsenergie

€ 0,047 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling 2014

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 3, eerste lid, onderdeel a

Waterkracht nieuw

€ 0,043 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 3, eerste lid, onderdeel b

Waterkracht renovatie

€ 0,043 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 5, eerste lid

Afvalwater- of rioolwaterzuiveringsin-stallaties thermische drukhydrolyse

€ 0,043 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 7, eerste lid, onderdeel a

Wind op land < 6 MW

€ 0,048 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 7, eerste lid, onderdeel b

Wind op land ≥ 6 MW

€ 0,048 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 9, eerste lid

Wind in meer

€ 0,048 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 11, eerste lid

Wind op zee

€ 0,049008 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 13, eerste lid

Fotovoltaïsche zonnepanelen

€ 0,045 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 15, eerste lid

Osmose

€ 0,043 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 17, eerste lid

Vrije stromingsenergie

€ 0,043 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 3

De correcties op het tenderbedrag voor subsidie voor een productie-installatie als bedoeld in het in de eerste kolom genoemde artikel, worden voor 2015 vastgesteld voor wat betreft de elektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 22, eerste lid, onderdeel a, van het besluit, het in de derde kolom genoemde bedrag en voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 22, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit, het in de vierde kolom genoemde bedrag.

1

2

3

4

Artikel Regeling windenergie op zee 2009

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 22, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 22, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 2, eerste lid

Wind op zee

€ 0,051150 per kWh

€ 0 per kWh

§ 3. Correctiebedragen hernieuwbaar gas

Artikel 4

De correcties op het basisbedrag voor subsidie voor een productie-installatie als bedoeld in het in de eerste kolom genoemde artikel, worden voor 2015 vastgesteld voor wat betreft de gasprijs, bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit, het in de derde kolom genoemde bedrag en voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel b, van het besluit, het in de vierde kolom genoemde bedrag.

1

2

3

4

Artikel regeling 2008

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdeel b, van het besluit

Artikel 36, eerste lid

Stortgas, AWZI, RWZI

€ 0,245 per Nm3

€ 0 per Nm3

Artikel 42a, eerste lid

Biomassa co-vergisting, gft vergisting

€ 0,245 per Nm3

€ 0 per Nm3

1

2

3

4

Artikel regeling 2009

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdeel b, van het besluit

Artikel 44, eerste lid

Stortgas, AWZI, RWZI

€ 0,245 per Nm3

€ 0 per Nm3

Artikel 51, eerste lid

Biomassa co-vergisting, gft vergisting, overige vergisting

€ 0,245 per Nm3

€ 0 per Nm3

1

2

3

4

Artikel regeling 2010

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdeel b, van het besluit

Artikel 47, eerste lid

Stortgas, AWZI, RWZI

€ 0,245 per Nm3

€ 0 per Nm3

Artikel 54, eerste lid

Biomassa co-vergisting, gft vergisting, overige vergisting

€ 0,245 per Nm3

€ 0 per Nm3

1

2

3

4

Artikel regeling 2011

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdeel b, van het besluit

Artikel 80, eerste lid

Stortgas, AWZI, RWZI

€ 0,245 per Nm3

€ 0 per Nm3

Artikel 86, eerste lid

Biomassavergisting allesvergisting, co-vergisting, allesvergisting hub, co-vergisting hub

€ 0,245 per Nm3

€ 0 per Nm3

1

2

3

4

Artikel regeling 2012

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdeel b, van het besluit

Artikel 49, eerste lid

Biomassavergisting allesvergisting, co-vergisting, allesvergisting hub, co-vergisting hub

€ 0,245 per Nm3

€ 0 per Nm3

Artikel 54, eerste lid, onderdelen a en b

Allesvergisting hub en co-vergisting hub (warmte)

€ 5,4 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 54, eerste lid, onderdelen c en d

Allesvergisting hub en co-vergisting hub (WKK)

€ 9,7 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 59, eerste lid

Biomassa vergassing

€ 0,245 per Nm3

€ 0 per Nm3

Artikel 64, eerste lid

Verlengde levensduur bestaande installaties allesvergisting en co-vergisting

€ 0,245 per Nm3

€ 0 per Nm3

1

2

3

4

Artikel regeling 2013

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdeel b, van het besluit

Artikel 37, eerste lid,

Biomassavergisting allesvergisting, co-vergisting dierlijke mest, vergisting van meer dan 95% dierlijke mest

€ 0,245 per Nm3

€ 0 per Nm3

Artikel 39, eerste lid

Afvalwater- of rioolwaterzuiveringsinstallaties

€ 0,245 per Nm3

€ 0 per Nm3

Artikel 41, eerste lid,

Verlengde levensduur bestaande installaties allesvergisting en vergisting en co-vergisting van dierlijke mest

€ 0,245 per Nm3

€ 0 per Nm3

Artikel 43, eerste lid

Biomassavergassing

€ 0,245 per Nm3

€ 0 per Nm3

1

2

3

4

Artikel regeling 2014

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdeel b, van het besluit

Artikel 37, eerste lid,

Biomassavergisting allesvergisting, co-vergisting dierlijke mest, vergisting van meer dan 95% dierlijke mest

€ 0,245 per Nm3

€ 0 per Nm3

Artikel 39, eerste lid

Afvalwater- of rioolwaterzuiveringsinstallaties

€ 0,245 per Nm3

€ 0 per Nm3

Artikel 41, eerste lid,

Verlengde levensduur bestaande installaties allesvergisting en vergisting en co-vergisting van dierlijke mest

€ 0,245 per Nm3

€ 0 per Nm3

Artikel 43, eerste lid

Biomassavergassing

€ 0,245 per Nm3

€ 0 per Nm3

§ 4. Correctiebedragen hernieuwbare warmte en gecombineerde opwekking van hernieuwbare elektriciteit en hernieuwbare warmte

Artikel 5

De correcties op het basisbedrag voor subsidie voor een productie-installatie als bedoeld in het in de eerste kolom genoemde artikel, worden voor 2015 vastgesteld voor wat betreft de elektriciteits- of energieprijs, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel a of 47, eerste lid, onderdeel a, van het besluit het in de derde kolom genoemde bedrag en voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c of artikel 47, eerste lid, onderdelen b en c, het in de vierde kolom genoemde bedrag.

1

2

3

4

Artikel regeling 2012

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 47, vijfde lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 47, vijfde lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 76, eerste lid

Ketel vaste biomassa

€ 9,2 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 81, eerste lid

Geothermie (warmte)

€ 5,4 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 86, eerste lid

Geothermie (WKK)

€ 7,3 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 91, eerste lid

Biomassavergisting allesvergisting, co-vergisting

€ 9,2 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 96, eerste lid

Uitbreiding bestaande afvalverbranding met warmte

€ 9,8 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 101, eerste lid

Ketel vloeibare biomassa

€ 9,2 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 106, eerste lid, onderdeel a

Thermische conversie biomassa > 10 MW ≤ 100 MW (WKK)

€ 6,6 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 106, eerste lid, onderdeel b

Thermische conversie biomassa ≤ 10 MW (WKK)

€ 7,3 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 111, eerste lid

Biomassavergisting allesvergisting en co-vergisting (WKK)

€ 9,4 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 116, eerste lid, onderdelen a en c

Bestaande toepassing biomassa uitbreiding allesvergisting en thermische conversie

€ 5,4 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 116, eerste lid, onderdeel b

Bestaande toepassing biomassa uitbreiding co-vergisting

€ 0,0 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 121, eerste lid

Zon-thermie

€ 15,4 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 126, eerste lid, onderdelen a en b

Verlengde levensduur biomassa allesvergisting en co-vergisting (WKK)

€ 9,4 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 126, eerste lid, onderdeel c

Verlengde levensduur thermische conversie van biomassa (WKK)

€ 7,7 per GJ

€ 0 per GJ

1

2

3

4

Artikel regeling 2013

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 47, vijfde lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 47, vijfde lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 60, eerste lid

Ketel vaste biomassa warmte

€ 9,2 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 62, eerste lid, onderdelen a en b

Geothermie warmte

€ 5,4 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 64, eerste lid

Geothermie gecombineerde opwekking

€ 6,6 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 66, eerste lid

Uitbreiding bestaande afvalverbranding met warmte

€ 9,8 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 68, eerste lid

Ketel vloeibare biomassa warmte

€ 9,2 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 70, eerste lid, onderdeel a

Thermische conversie biomassa gecombineerde opwekking >10 MW en ≤ 100 MW

€ 6,4 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 70, eerste lid, onderdeel b

Thermische conversie biomassa gecombineerde opwekking ≤ 10 MW

€ 7,3 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 72, eerste lid, onderdelen a en c

Bestaande toepassing allesvergisting en thermische conversie van biomassa uitbreiding warmte

€ 5,4 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 72, eerste lid, onderdeel b

Bestaande toepassing vergisting en co-vergisting van dierlijke mest uitbreiding warmte

€ 0,0 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 74, eerste lid

Zonthermie

€ 15,4 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 76, eerste lid, onderdelen a en b

Verlengde levensduur gecombineerde opwekking allesvergisting en vergisting en co-vergisting van dierlijke mest

€ 9,5 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 76, eerste lid, onderdeel c

Verlengde levensduur thermische conversie van biomassa gecombineerde opwekking

€ 7,7 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 78, eerste lid, onderdelen a en b

Verlengde levensduur allesvergisting warmte en Vergisting en co-vergisting van dierlijke mest warmte

€ 5,4 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 80, eerste lid, onderdelen a en b

Allesvergisting warmte en Vergisting en co-vergisting van dierlijke mest warmte

€ 9,2 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 80, eerste lid, onderdelen c, d en e

Biomassavergisting gecombineerde opwekking allesvergisting, vergisting en co-vergisting van dierlijke mest en vergisting van meer dan 95% dierlijke mest gecombineerde opwekking

€ 9,4 per GJ

€ 0 per GJ

1

2

3

4

Artikel regeling 2014

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdeel a, of art. 47, vijfde lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, of art. 47, vijfde lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 60, eerste lid, onderdeel a

Ketel vaste biomassa warmte < 5 MW

€ 9,2 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 60, eerste lid, onderdeel b

Ketel vaste biomassa warmte ≥ 5 MW

€ 5,4 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 62, eerste lid, onderdelen a en b

Geothermie warmte

€ 5,4 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 64, eerste lid

Geothermie gecombineerde opwekking

€ 6,6 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 66, eerste lid

Uitbreiding bestaande afvalverbranding met warmte

€ 9,8 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 68, eerste lid

Ketel vloeibare biomassa warmte

€ 9,2 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 70, eerste lid, onderdeel a

Thermische conversie biomassa gecombineerde opwekking >10 MW en ≤ 100 MW

€ 6,4 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 70, eerste lid, onderdeel b

Thermische conversie biomassa gecombineerde opwekking ≤ 10 MW

€ 7,3 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 72, eerste lid, onderdelen a en c

Bestaande toepassing allesvergisting en thermische conversie van biomassa uitbreiding warmte

€ 5,4 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 72, eerste lid, onderdeel b

Bestaande toepassing vergisting en co-vergisting van dierlijke mest uitbreiding warmte

€ 0,0 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 74, eerste lid

Zonthermie

€ 15,4 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 76, eerste lid, onderdelen a en b

Verlengde levensduur gecombineerde opwekking allesvergisting en vergisting en co-vergisting van dierlijke mest

€ 9,6 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 76, eerste lid, onderdeel c

Verlengde levensduur thermische conversie van biomassa gecombineerde opwekking

€ 7,7 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 78, eerste lid, onderdelen a en b

Verlengde levensduur allesvergisting warmte en Vergisting en co-vergisting van dierlijke mest warmte

€ 5,4 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 80, eerste lid, onderdelen a en b

Allesvergisting warmte en Vergisting en co-vergisting van dierlijke mest warmte

€ 9,2 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 80, eerste lid, onderdelen c en d

Biomassavergisting gecombineerde opwekking allesvergisting en vergisting en co-vergisting van dierlijke mest

€ 9,4 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 80, eerste lid, onderdeel e

vergisting van meer dan 95% dierlijke mest gecombineerde opwekking

€ 0,043 per kWh

€ 0 per kWh

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 20 oktober 2014

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp

Terug naar begin van de pagina