Besluit opheffing beperkingen openbaarheid enige inventarisnummers Code-Archief BuZa

Geldend van 25-10-2014 t/m heden

Besluit opheffing beperkingen openbaarheid enige inventarisnummers Code-Archief BuZa

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 15, derde lid Archiefwet 1995;

Gelet op het besluit houdende beperking openbaarheid van archief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 1945–1954 van de Minister van Buitenlandse Zaken van 9 juni 2008 (Staatscourant 2008, 114);

Gehoord hebbende de Minister van Buitenlandse Zaken;

Besluit:

De beperking aan de openbaarheid van de archiefbescheiden in de volgende inventarisnummers in het archief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 1945–1955, toegang 2.05.117, wordt ten aanzien van het dossier betreffende één persoon opgeheven, indien, ten genoege van de beheerder van het Nationaal Archief, de algemene rijksarchivaris, is aangetoond dat deze persoon is overleden:

2041–2050, 2055–2116, 2165–2175, 2196–2201, 2226–2240, 2286–2292, 3592, 3600, 3610, 3602,3604, 3625, 3665, 3669, 3673, 3682, 3684, 3686, 6609, 6611, 6614, 7523, 7527, 7549, 7564, 7717, 7720, 7726, 7729, 7740, 7765, 7843, 7844, 7872, 7874, 7875, 7879, 7882, 7883, 7888, 7892, 7893, 7895, 7898, 7902, 7908, 7927, 7932, 7934, 7937, 7940, 7944, 7945, 7948–7950, 7953, 7954, 7955, 7957, 7958, 7965, 7984, 8332, 8334, 8335, 8341, 8360, 8656, 8768, 8769, 8775, 8951, 9070, 9075, 9085, 12632–12634, 12706, 12708, 12718, 12722, 14071, 20765, 20768, 20769, 20874, 20879, 20894, 20906, 20911, 20913, 20915, 20924, 20942, 20950, 20952, 20954–20956, 20973, 20997, 21041, 21044, 21051, 21054, 21067, 21068, 21070, 21073, 21102, 21120, 21129, 21134, 21136, 21137, 21139, 21152, 21187, 21193, 21248, 21324, 21328, 21331, 21334, 21700, 21701, 21756, 21758, 25112, 25273, 25439, 27018.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Den Haag, 9 oktober 2014

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze,

De algemene rijksarchivaris a.i.,

K.J.P.F.M. Jeurgens

Terug naar begin van de pagina