Besluit opheffing beperkingen openbaarheid enige inventarisnummers archief Commissariaat Indische Zaken

Geldend van 25-10-2014 t/m heden

Besluit opheffing beperkingen openbaarheid enige inventarisnummers archief Commissariaat Indische Zaken

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 15, derde lid Archiefwet 1995,

Gelet op de verklaring van overdracht van 13 september 1994 en de daarbij behorende regeling van de openbaarheid,

Gehoord hebbende de Minister van Buitenlandse Zaken,

Besluit:

De beperking aan de openbaarheid van de inventarisnummers 2139, 2638, 2653, 2738, 2739, 2787, 2791, 3307, 3323, 3324, 3406, 3424 en 3736–3740 in het archief Ministerie van Buitenlandse Zaken/Commissariaat Indische Zaken (1980–1950), toegang 2.10.49 wordt opgeheven.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Den Haag, 9 oktober 2014

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze,

De algemene rijksarchivaris a.i.,

K.J.P.F.M. Jeurgens

Terug naar begin van de pagina