Besluit opheffing beperkingen openbaarheid enige inventarisnummers Indisch Archief

Geldend van 25-10-2014 t/m heden

Besluit opheffing beperkingen openbaarheid enige inventarisnummers Indisch Archief

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 15, derde lid Archiefwet 1995;

Gelet op de verklaring van overdracht van 13 september 1994 en de daarbij behorende regeling van de openbaarheid;

Gehoord de Minister van Buitenlandse Zaken;

Besluit:

De beperking aan de openbaarheid van de inventarisnummers 1-62 en 66-86 van het archief Ministerie van Koloniën: Indisch Archief 1945–1950, toegang 2.10.36.15 wordt opgeheven.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Den Haag, 9 oktober 2014

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze,

De algemene rijksarchivaris a.i.,

K.J.P.F.M. Jeurgens

Terug naar begin van de pagina