Beleidsregel UWV gebruik adresgegevens

Geldend van 01-11-2014 t/m heden

Beleidsregel UWV gebruik adresgegevens

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op de artikelen 1.7 en 2.34 van de Wet op de basisregistratie personen;

Besluit:

Artikel 1. Definities

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2. Gebruik BRP-adres

  • 1 UWV maakt bij de vervulling van zijn taak gebruik van het BRP-adres.

Artikel 4. Citeertitel

Dit Besluit wordt aangehaald als: Beleidsregel UWV gebruik adresgegevens.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 30 september 2014

B.J. Bruins

Voorzitter Raad van Bestuur UWV

Terug naar begin van de pagina