Besluit vaststelling selectielijst COKZ over de periode vanaf (1901) 1975

Geldend van 08-10-2014 t/m heden

Vaststelling selectielijst COKZ over de periode vanaf (1901) 1975

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

BESLUIT:

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 25 augustus 2014

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze,

De algemene rijksarchivaris a.i.,

K.J.P.F.M. Jeurgens

Terug naar begin van de pagina