Besluit Directeur-Generaal Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu verlening ondermandaat en machtiging

Geldend van 05-10-2014 t/m heden

Besluit van de Directeur-Generaal van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, houdende verlening van ondermandaat en machtiging

De Directeur-Generaal van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu,

Gelet op artikel 16 van de Mandaatregeling VWS;

Besluit:

Artikel 1

Aan de volgende functionarissen wordt voor hun werkterrein de bevoegdheid verleend om namens de minister besluiten te nemen met uitzondering van het toekennen van subsidies en handelingen te verrichten die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn:

  • 1. de centrumhoofden, de stafhoofden, de regiomanagers van de regiokantoren Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s en de Chief Science Officers;

  • 2. de afdelingshoofden en de coördinatoren die inhoudelijk leiding geven aan een opdracht / programma / thema en die expliciet ondermandaat hebben gekregen van het centrumhoofd om de effectiviteit en efficiëntie van het dagelijks werk te waarborgen.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2013.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Directeur-Generaal van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu,

A.N. van der Zande

De Secretaris-Generaal van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

L.A.M. van Halder

Terug naar begin van de pagina