Besluit benoeming en bezoldiging onafhankelijk extern lid Audit Committee de heer drs. H.W.O.L.M. Korte

[Regeling vervallen per 01-01-2018.]
Geldend van 30-09-2014 t/m 31-12-2017

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 18 september 2014, kenmerk 660484-125608-FEZ, tot benoeming en bezoldiging onafhankelijk extern lid Audit Committee de heer drs. H.W.O.L.M. Korte

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op de Regeling Audit Committees 2012;

Gelet op het huishoudelijk reglement Audit Committee VWS 2013;

Besluit:

Artikel 1. Benoeming

[Vervallen per 01-01-2018]

Als onafhankelijk extern lid van het Audit Committee van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt benoemd: de heer drs. H.W.O.L.M. Korte.

Artikel 2. Taak

[Vervallen per 01-01-2018]

Tot de werkzaamheden van het onafhankelijke externe lid van het Audit Committee behoren:

  • de taakinvulling van artikel 3 van het huishoudelijk reglement Audit Committee VWS 2013 en

  • het bijwonen van de door het Audit Committee georganiseerde vergaderingen.

Artikel 3. Bezoldiging

[Vervallen per 01-01-2018]

Aan het onafhankelijke externe lid van het Audit Committee wordt een vaste vergoeding per vergadering toegekend. De toepasselijke salarisschaal is schaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984. De vergoeding bij 18 uur per vergadering is € 1.000,00 per vergadering.

Artikel 4. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2018]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 september 2014.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

Terug naar begin van de pagina