Aanwijzingsregeling Koninklijke Marechaussee ex artikel 60, tweede lid WIV 2002

Geldend van 01-11-2013 t/m heden

Aanwijzingsregeling Koninklijke Marechaussee ex artikel 60, tweede lid WIV 2002

De Minister van Defensie

Handelende in overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelet op artikel 60, tweede lid, van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002,

Besluit:

Artikel 1

Voor de feitelijke uitvoering van en het toezicht op de werkzaamheden ten behoeve van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst worden bij de Koninklijke Marechaussee aangewezen:

  • a. de Directeur Operaties,

  • b. het Hoofd van het Cluster Intelligence,

  • c. het personeel van de Bijzondere Dienst, en

  • d. het personeel van de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten.

Artikel 4

Deze regeling wordt aangehaald als: Aanwijzingsregeling Koninklijke Marechaussee ex artikel 60, tweede lid WIV 2002.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 12 september 2013

De

Minister

van Defensie

J.A. Hennis-Plasschaert

Terug naar begin van de pagina