Besluit wijziging Warenwetbesluit Gereserveerde aanduidingen, enz. (opheffen product- en bedrijfschappen)

Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Besluit van 8 september 2014, houdende wijziging van enkele algemene maatregelen van bestuur in verband met het opheffen van de product- en bedrijfschappen

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 24 juni 2014, 610378-122657-VGP, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Economische Zaken;

Gelet op de artikelen 4, eerste lid, 5, eerste lid, 8, eerste lid, van de Warenwet en artikel 4, eerste lid, van de Archiefwet 1995;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 17 juli 2014, no. W13.14.0217/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 3 september 2014, 654011-124892-VGP, uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Economische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel III

Archiefbescheiden van de bedrijfslichamen betreffende zaken die op grond van dit besluit en het besluit van 3 februari 2014, houdende wijziging van enkele algemene maatregelen van bestuur in verband met het opheffen van de product- en bedrijfschappen en aanpassing van het Warenwetbesluit cosmetische producten 2011 (Stb. 2014, 81) worden behartigd door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, worden overgedragen aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, voor zover zij niet overeenkomstig de Archiefwet 1995 zijn overgebracht naar een archiefbewaarplaats.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 8 september 2014

Willem-Alexander

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

Uitgegeven de zesentwintigste september 2014

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina