Besluit vaststelling bestanddelen beeldenaar munten van vijf en tien euro ‘Kinderdijkse [...] uitgegeven in thematische serie Nederlands Werelderfgoed

Geldend van 27-09-2014 t/m heden

Besluit van 15 september 2014 houdende vaststelling van de bestanddelen van de beeldenaar van de munten van vijf en tien euro ‘Kinderdijkse Molens’ die in 2014 worden uitgegeven in de thematische serie Nederlands Werelderfgoed

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 10 september 2014, FM/2014/1245 M, directie Financiële Markten;

Gelet op artikel 4, tweede lid, van de Muntwet 2002;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

 • 1 De bestanddelen van de beeldenaar van de munten van vijf en tien euro ‘Kinderdijkse Molens’ die in 2014 worden uitgegeven in de thematische serie Nederlands Werelderfgoed, zijn:

  • a. op de voorzijde, overeenkomstig onderstaande afbeelding: onderaan in het midden Onze beeltenis, rondom het omschrift «WILLEM-ALEXANDER KONING DER NEDERLANDEN», geheel zichtbaar de continenten Zuid-Amerika en Afrika en deels zichtbaar de continenten Noord-Amerika en Europa, voorts bovenaan in het midden de letters «tm», zijnde de initialen van de ontwerpster Tine Melzer:

   Bijlage 254215.png
  • b. op de keerzijde, overeenkomstig onderstaande afbeeldingen: in het midden afbeeldingen van negentien verschillende molens met daaronder de tekst «Kinderdijkse Molens» en het jaartal «2014», daarboven de waardeaanduiding «vijf euro» respectievelijk «tien euro», met links van de waardeaanduiding het teken van het Munthuis

   Bijlage 254216.png

   en rechts het teken van de Muntmeester

   Bijlage 254217.png

   , rondom het omschrift «NEDERLANDS WERELDERFGOED» en het continent Australië en deels de continenten Azië, Noord- en Zuid-Amerika, met rechts van Azië het logo van de UNESCO

   Bijlage 254218.png

   :

  Bijlage 254219.png
 • 2 De vijf-euromunt heeft een gladde rand en draagt het randschrift «GOD * ZIJ * MET * ONS *».

 • 3 De tien-euromunt heeft een fijngeribbelde rand.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van 25 september 2014. Indien het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 24 september 2014, treedt het in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 25 september 2014.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad en de Staatscourant zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 15 september 2014

Willem-Alexander

De

Staatssecretaris

van Financiën,

E.D. Wiebes

Terug naar begin van de pagina