Tijdelijke regeling vervoersverbod bijen Stadskanaal 2014

[Regeling vervallen per 29-05-2015.]
Geldend van 18-09-2014 t/m 28-05-2015

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 15 september 2014, nr. WJZ / 14149658, houdende een verbod tot het vervoer van bijen in of vanuit een 3 km-gebied in Stadskanaal (Tijdelijke regeling vervoersverbod bijen Stadskanaal 2014)

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op de artikelen 30, eerste lid, en 31 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 29-05-2015]

Het is verboden bijen te vervoeren binnen en vanuit het navolgende gebied dat als volgt wordt begrensd:

 • 1. Vanaf kruising Van Boekerenweg N378/Geert Teisstraat, Geert Teisstraat volgen in noordwestelijke richting tot aan Taxusstraat.

 • 2. Taxusstraat volgen in noordoostelijke richting tot aan Esdoornstraat.

 • 3. Esdoornstraat volgen in noordwestelijke richting, overgaand in Noorderdiep tot aan Wildeplaats.

 • 4. Wildeplaats volgen in noordoostelijke/noordwestelijke richting langs kanaal Veendam Musselkanaal ter hoogte van Dwarsdiep.

 • 5. Kanaal Veendam Musselkanaal oversteken in noordelijke richting over Dwarsdiep, overgaand in Nieuwe Zuideraanleg tot aan Oud Alteveer C.

 • 6. Oud Alteveer C volgen in zuidoostelijke richting, overgaand in Poortmanswijk tot aan Veenhofsweg.

 • 7. Veenhofsweg volgen in zuidelijke/zuidoostelijke richting tot aan splitsing Alteveerseweg/Hochterweg.

 • 8. Hochterweg volgen in noordelijke richting tot aan Dwarsstukkenweg.

 • 9. Dwarsstukkenweg volgen in zuidwestelijke richting tot aan splitsing Zijdstukkenweg/Veenhuizerweg.

 • 10. Veenhuizerweg volgen in noordoostelijke richting tot aan splitsing Veenhuizen/Hardingstraat.

 • 11. Hardingstraat volgen in noordelijke/noordoostelijke richting tot aan Valgweg.

 • 12. Valgweg volgen in zuidoostelijke richting tot aan Scholtweg.

 • 13. Scholtweg volgen in zuidwestelijke/zuidelijke/zuidoostelijke richting, overgaand in Vledderhuizen tot aan Barkhoornweg.

 • 14. Barkhoornweg volgen in zuidwestelijke/zuidelijke richting, overgaand in Vosseberg, overgaand in Musselweg tot aan Lindenlaan.

 • 15. Lindenlaan volgen in zuidwestelijke richting tot aan Ondersteveenweg.

 • 16. Ondersteveenweg volgen in noordwestelijke richting tot aan Exloërweg.

 • 17. Exloërweg volgen in zuidwestelijke richting tot aan Sluisstraat.

 • 18. Sluisstraat volgen in noordwestelijke richting, overgaand in Schoolstraat, overgaand in Ceresstraat tot aan Electronicaweg.

 • 19. Electronicaweg volgen in westelijke richting, overgaand in Kathodeweg tot aan Buinerweg N374.

 • 20. Buinerweg volgen in zuidwestelijke/westelijke richting, overgaand in Provincialeweg N374 volgen tot aan Eerste Dwarsdiep (waterloop).

 • 21. Eerste Dwarsdiep volgen in noordwestelijke richting tot aan Noorderdiep.

 • 22. Noorderdiep volgen in noordoostelijke richting tot aan Zesdelaan.

 • 23. Zesdelaan volgen in noordwestelijke richting tot aan Vrijdomstreekje.

 • 24. Vrijdomstreekje volgen in zuidwestelijke richting tot aan Paterslaan.

 • 25. Paterslaan volgen in noordwestelijke richting tot aan Gasselterstraat.

 • 26. Gasselterstraat volgen in noordoostelijke richting, overgaand in Van Boekerenweg N378 tot aan Geert Teisstraat.

Artikel 2

[Vervallen per 29-05-2015]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling vervoersverbod bijen Stadskanaal 2014.

Artikel 3

[Vervallen per 29-05-2015]

Deze regeling wordt bekendgemaakt op www.rijksoverheid.nl, en treedt onmiddellijk na haar bekendmaking op het internet in werking.

Deze regeling zal tevens met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 15 september 2014

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,
namens deze,

J.P. Hoogeveen

de directeur-generaal van Agro

Terug naar begin van de pagina