Beleidsregel toezicht toegevoegd notaris

Geldend van 01-10-2014 t/m heden

Beleidsregel van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 11 september 2014, nr. 552565 met betrekking tot het toezicht op de toegevoegd notaris

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelet op de artikelen 30b, tweede lid en 30c, tweede lid, van de Wet op het notarisambt;

Besluit:

Aan de voorwaarde van toezicht als bedoeld in artikel 30b, tweede lid, eerste volzin, van de Wet op het notarisambt is niet voldaan als de toegevoegd notaris niet daadwerkelijk op dezelfde feitelijke werklocatie als de notaris werkzaam is.

Deze beleidsregel treedt in werking op 1 oktober 2014.

Deze beleidsregel wordt in Staatscourant geplaatst.

’s-Gravenhage, 11 september 2014

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven

Terug naar begin van de pagina