Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden Adviescommissie Private Sector Investeringsprogramma

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 13-09-2014 t/m 31-12-2014

Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 4 september 2014, nr. MinBuza2014.459690, tot vaststelling van de vergoeding voor de voorzitter en leden van de Adviescommissie Private Sector Investeringsprogramma over de periode 1 januari 2013 tot en met 31 juli 2014 en tot intrekking van het besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 16 maart 2009, nr. DDE/187/2009, tot instelling van de Adviescommissie Private Sector Investeringsprogramma

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op artikel 2 van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Gelet op artikel 7.2 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

  • 1 De voorzitter van de Adviescommissie Private Sector Investeringsprogramma ontvangt voor het verrichten van zijn werkzaamheden een maandvergoeding van € 959,25 zijnde 13,12% van het maandsalaris volgens de bezoldiging van burgerlijke rijksambtenaren schaal 16.

  • 2 De andere leden van de Adviescommissie Private Sector Investeringsprogramma ontvangen een maandvergoeding van € 709,28 zijnde 9,70% van het maandsalaris volgens de bezoldiging van burgerlijke rijksambtenaren schaal 16.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. Artikel 1 van dit besluit werkt terug tot en met 1 januari 2013. Artikel 2 van dit besluit werkt terug tot en met 1 augustus 2014

  • 2 Dit besluit vervalt met ingang van 1 januari 2015.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,
namens deze

C. Rebergen,

De plaatsvervangend directeur-generaal Internationale Samenwerking

Terug naar begin van de pagina