Regeling aanvullende bepaling doorberekening kosten ACM in 2014

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2017.]
Geldend van 10-09-2014 t/m heden

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 5 september 2014, nr. WJZ/14145172, houdende een aanvullende bepaling inzake de doorberekening van kosten van de ACM in 2014

De Minister van Economische Zaken;

Gelet op artikel 45 van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt;

Besluit:

Artikel 1

De regels voor de doorberekening van kosten van de Autoriteit Consument en Markt, zoals die bij of krachtens de Elektriciteitswet 1998, Gaswet, Mededingingswet, Postwet 2009 en Telecommunicatiewet luidden op 31 juli 2014, zijn van toepassing voor de periode van 1 augustus 2014 tot en met 31 december 2014.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 augustus 2014.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 5 september 2014

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp

Terug naar begin van de pagina