Tijdelijke regeling vervoersverbod bijen Exloo 2014

[Regeling vervallen per 08-11-2014 met terugwerkende kracht tot en met 01-11-2014.]
Geldend van 05-09-2014 t/m 31-10-2014

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 5 september 2014, nr. WJZ/14147418, houdende een verbod tot het vervoer van bijen in of vanuit een 3 km-gebied in Exloo, gemeente Borger-Odoorn (Tijdelijke regeling vervoersverbod bijen Exloo 2014)

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op de artikelen 30, eerste lid, en 31 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 08-11-2014]

Het is verboden bijen te vervoeren binnen en vanuit het navolgende gebied dat als volgt wordt begrensd:

 • 1. Vanaf kruising Borgerveldweg (N374) / Rijksweg N34, N34 volgen in noordelijke richting tot aan Holtakkersweg.

 • 2. Holtakkersweg volgen in oostelijke richting tot aan Drouwenerstraat.

 • 3. Drouwenerstraat volgen in noordelijke richting, overgaand in Borgerstraat volgen tot aan Schoolstraat.

 • 4. Schoolstraat volgen in oostelijke richting tot aan Stobbenweg.

 • 5. Stobbenweg volgen tot aan Molenweg.

 • 6. Molenweg volgen in zuidoostelijke richting tot aan Borgerderstraat.

 • 7. Borgerderstraat volgen in noordoostelijke richting, overgaand in Dorpsstraat tot aan Buinerstraat.

 • 8. Buinerstraat volgen in oostelijke richting, overgaand in Weermaadsdijk, overgaand in noordelijke richting in Achterveensdwarsdijk tot aan Drouwenerstraat.

 • 9. Drouwenerstraat volgen in oostelijke richting tot aan Hoofdstraat.

 • 10. Hoofdstraat volgen in zuidoostelijke richting, overgaand in Zuideind, overgaand in Noorderstraat, overgaand in Zuiderstraat tot aan Nieuwe Dijk.

 • 11. Nieuwe Dijk volgen in westelijke richting tot aan Zuurdijk.

 • 12. Zuurdijk volgen in zuidoostelijke richting, overgaand in Vosholtsdijk tot aan Nieuwe Dijk.

 • 13. Nieuwe Dijk volgen in zuidwestelijke richting tot aan Buinerweg.

 • 14. Buinerweg volgen in zuidelijke richting tot aan Fabrieksstraat.

 • 15. Fabrieksstraat volgen in zuidelijke richting tot aan Hoofdstraat.

 • 16. Hoofdstaat volgen in westelijke richting tot aan Borgerderweg N34.

 • 17. Borgerderweg N34 volgen in noordelijke richting tot aan Middenweg.

 • 18. Middenweg volgen in zuidwestelijke richting tot aan Saksveldweg.

 • 19. Saksveldweg volgen in noordelijke richting tot aan Witkoelenweg.

 • 20. Witkoelenweg volgen in westelijke richting tot aan Tangslagenweg.

 • 21. Tangslagenweg volgen in noordelijke richting tot aan Holtslagenweg.

 • 22. Holtslagenweg volgen in noordwestelijke richting tot aan Schoolstraat.

 • 23. Schoolstraat volgen in westelijke/noordwestelijke richting tot aan Borgerderstraat.

 • 24. Borgerderstraat volgen in noordoostelijke richting tot aan Draagsteen.

 • 25. Draagsteen volgen in noordelijke richting tot aan Daksteen.

 • 26. Daksteen volgen in noordelijke richting tot aan Trechterbeker.

 • 27. Trechterbeker volgen in noordelijke richting tot aan Poolse Bevrijderslaan.

 • 28. Poolse Bevrijderslaan volgen in noordelijke richting tot aan Borgerveldweg.

 • 29. Borgerveldweg volgen in noordoostelijke richting tot aan Rijksweg N34.

Artikel 2

[Vervallen per 08-11-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling vervoersverbod bijen Exloo 2014.

Artikel 3

[Vervallen per 08-11-2014]

Deze regeling wordt bekendgemaakt op www.rijksoverheid.nl, en treedt onmiddellijk na haar bekendmaking op het internet in werking.

Deze regeling zal tevens met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 5 september 2014

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,
namens deze,

J.P. Hoogeveen

Directeur-Generaal Agro

Terug naar begin van de pagina