Tijdelijke regeling vervoersverbod bijen Zuidlaren 2014

[Regeling vervallen per 04-09-2014.]
Geldend van 27-08-2014 t/m 03-09-2014

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 27 augustus 2014, nr. WJZ / 14142833, houdende een verbod tot het vervoer van bijen in of vanuit het beperkingsgebied in Zuidlaren, gemeente Tynaarlo (Tijdelijke regeling vervoersverbod bijen Zuidlaren 2014)

De Staatssecretaris van Economische Zaken;

Gelet op artikelen 30, eerste lid, en 31 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 04-09-2014]

Het is verboden bijen te vervoeren binnen en vanuit het beperkingsgebied dat als volgt wordt begrensd:

 • 1. Vanaf N34 Okkeveen in noordelijke richting volgen tot aan spoorlijn Assen/ Groningen.

 • 2. Spoorlijn Assen / Groningen volgen in noordelijke richting tot aan Zuidlaarderweg (Noordlaren).

 • 3. Zuidlaarderweg volgen in oostelijke / zuidoostelijke richting tot aan Kerkstraat (Noordlaren).

 • 4. Kerkstraat volgen in oostelijke richting tot aan Lageweg.

 • 5. Lageweg volgen in noordelijke richting tot aan Meester Koolweg.

 • 6. Meester Koolweg volgen in noordoostelijke richting tot aan Osdijk.

 • 7. Osdijk volgend in oostelijke richtiing tot aan Haven Meerwijk.

 • 8. Van Haven Meerwijk zuidlaardermeer oversteken tot aan Kanaal Zuidlaardermeer -Borgercompagnie.

 • 9. Kanaal Zuilaardermeer-Borgercompagnie volgen in oostelijke richting tot aan Nieuwe Compagnie.

 • 10. Nieuwe Compagnie volgen in zuidelijke richting tot aan Zuidlaarderweg N962.

 • 11. Zuidlaarderweg volgen in westelijke richting tot aan Dorpsstraat.

 • 12. Dorpsstraat volgen in zuidelijke richting tot aan Broekdijk.

 • 13. Broekdijk volgen in west zuidwestelijke richting tot aan Molenwijk.

 • 14. Molenwijk volgen in zuidwestelijke richting tot aan kruising De Bulten/ Annermoeras.

 • 15. Annermoeras volgen in Noordwestelijke richting tot aan Nijedijk.

 • 16. Nijedijk volgen in zuidwestelijke richting tot aan Zuidlaarderweg (Annen).

 • 17. Zuidlaarderweg volgen in noordwestelijke richting tot aan splitsing overgang met Zuidlaarderweg/Hogeweg.

 • 18. Splitsing Zuidlaarderweg/Hogeweg / gedeeltelijk verharde weg, deze volgen langs zuidlaarderweg 20 in zuidwestelijke richting tot aan Randweg N34.

 • 19. N34 volgen in noordwestelijke richting tot aan Okkeveen.

Artikel 2

[Vervallen per 04-09-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling vervoersverbod bijen Zuidlaren 2014.

Artikel 3

[Vervallen per 04-09-2014]

Deze regeling wordt bekendgemaakt op www.rijksoverheid.nl, en treedt onmiddellijk na haar bekendmaking op het internet in werking.

Deze regeling zal tevens met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 27 augustus 2014

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,
namens deze,

J.P. Hoogeveen,

de directeur-generaal van Agro

Terug naar begin van de pagina