Besluit vaststelling additioneel subsidieplafond voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en kennisverwerving

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 28-08-2014 t/m 31-12-2014

Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 19 augustus 2014, nr. ENV-2014.7559, tot vaststelling van een additioneel subsidieplafond voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en kennisverwerving

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Gelet op artikel 6 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

  • 2 Het additionele subsidieplafond is uitsluitend van toepassing voor activiteiten met betrekking tot:

    Argentinië, Azerbeidzjan, Bahrein, Brazilië, Chili, China1, Irak, Kazachstan, Koeweit, Maleisië, Mexico, Oekraïne, Panama, Oman, Qatar, Saudi-Arabië, Servië, Singapore, Turkije, Verenigde Arabische Emiraten, Zuid-Korea.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het geplaatst wordt en vervalt met ingang van 1 januari 2015.

Dit besluit wordt in de Staatscourant geplaatst.

De

Minister

voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,
namens deze,

S.J.H. Smits,

Directeur-generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen

  1. Inclusief Taiwan

    ^ [1]
Terug naar begin van de pagina