Subsidieplafond Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland (aanvraagronde 2 september 2014)

[Regeling materieel uitgewerkt per 26-08-2016.]
Geldend van 26-08-2014 t/m heden

Subsidieplafond aanvraagronde 2 september 2014 Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland

Stichting Nederlands Fonds voor de Film,

Gelet op de Wet op het specifiek cultuurbeleid;

Besluit:

Artikel I

Het subsidie plafond van het Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland voor het jaar 2014 is € 19.400.000,– zegge: negentien miljoen vierhonderdduizend euro. Het subsidieplafond voor de eerstvolgende aanvraagronde op 2 september 2014 bedraagt 6 miljoen euro, waarvan in eerste instantie 4,5 miljoen euro (75% van het beschikbare budget) bestemd is voor internationale coproducties.

Dit besluit wordt in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 18 augustus 2014

Het bestuur van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film,

Namens deze,

D. Boonekamp

Directeur/Bestuurder

Terug naar begin van de pagina