Regeling openstelling EZ-subsidies 2014

[Regeling materieel uitgewerkt per 20-08-2016.]
[Regeling vervallen per 01-09-2017.]
Geldend van 01-04-2015 t/m 31-08-2017

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 11 juli 2014, nr. WJZ / 14099314, tot vaststelling van de subsidieplafonds en termijnen van openstelling van EZ-subsidieregelingen (Regeling openstelling EZ-subsidies 2014)

Hoofdstuk 1. Bepalingen inzake de Regeling nationale EZ-subsidies

[Vervallen per 01-09-2017]

Artikel 1

[Vervallen per 01-09-2017]

 • 1 Als perioden, waarin subsidieaanvragen kunnen worden ingediend krachtens de in kolom 2 genoemde titels van de Regeling nationale EZ-subsidies en de in kolom 3 genoemde artikelen van die regeling, in voorkomende gevallen verbijzonderd naar de in kolom 4 omschreven of aangeduide groepen van aanvragers, projecten of aanvragen, worden vastgesteld de daarbij behorende perioden, genoemd in kolom 5. Aanvragen zijn tijdig ingediend indien zij op de genoemde einddatum vóór 17.00 uur zijn ontvangen.

 • 2 Als subsidieplafond wordt per in kolom 5 genoemde periode het daarbij behorende in kolom 6 genoemde bedrag vastgesteld.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Nr.

  Instrument

  Artikel

  Groep

  Openstelling

  Plafond €

  1

  Titel 2.2: Uitvoeringsagenda duurzame veehouderij

  2.2.2, eerste lid, onderdeel a

   

  12-08-2014 t/m 11-09-2014

  440.000

  2

  Titel 2.2: Uitvoeringsagenda duurzame veehouderij

  2.2.2, eerste lid, onderdeel b

   

  12-08-2014 t/m 11-09-2014

  360.000

  3

  Titel 2.3: Energie-efficiëntie en hernieuwbare energie glastuinbouw

  2.3.2

       

  4

  Titel 2.4: Groene-plus lectoraten

  2.4.2

   

  01-08-2014 t/m 15-09-2014

  2.700.000

  5

  Titel 2.5: Garantstelling landbouw

  2.5.2

       

  5a

  Titel 2.6: Garantstelling landbouw werkkapitaal

  2.6.2

   

  Tijdstip waarop de regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van, nr. WJZ/14183877, tot wijziging van de Regeling nationale EZ-subsidies en de Regeling openstelling EZ-subsidies (Garantstelling landbouwondernemingen werkkapitaal) in werking treedt t/m 31-12-2015

  75.000.000

  6

  Titel 3.2: TKI-toeslag

  3.2.2, onderdeel a

   

  02-12-2013 t/m 03-02-2014

  21-04-2014 t/m 15-09-2014

   

  7

  Titel 3.2: TKI-toeslag

  3.2.2, onderdeel b

   

  02-12-2013 t/m 15-09-2014

   

  8

  Titel 3.5: Innovatieprestatiecontracten

  3.5.3

       

  9

  Titel 3.6: Regionale investeringsprojecten

  3.6.2

       

  10

  Titel 3.7: Eurostarsprojecten

  3.7.2

   

  19-6-2014 t/m 01-07-2014

  9.250.000

   

  Titel 3.7: Eurostarsprojecten

  3.7.2

   

  18-12-2014 t/m 06-01-2015

  9.162.500

  11

  Titel 3.8: Internationaal innoveren

  3.8.2

  ITEA2-innovatieprojecten

  21-02-2014 t/m 07-03-2014

  9.000.000

  CATRENE-innovatieprojecten

  12-09-2014 t/m 26-09-2014

  7.000.000

  12

  Titel 3.9: Innovatiekredieten

  3.9.2

  Klinische ontwikkelingsprojecten

  01-01-2014 t/m 31-12-2014

  20.000.000

  13

  Titel 3.9: Innovatiekredieten

  3.9.2

  Technische ontwikkelingsprojecten

  01-01-2014 t/m 31-12-2014

  40.000.000

  14

  Titel 3.10: Seed capital technostarters

  3.10.2

   

  01-08-2014 t/m 01-10-2014

  18.000.000

  15

  Titel 3.11: Borgstelling MKB-kredieten

  3.11.2

  Bedrijfsborgstellingskredieten (banken en kredietinstellingen in de zin van de Wet financiële markten BES)

  01-01-2014 t/m 31-12-2014

  580.000.000

  16

  Titel 3.11: Borgstelling MKB-kredieten

  3.11.2

  Bedrijfsborgstellingskredieten (door de minister aangewezen kredietverstrekkers)

  01-01-2014 t/m 31-12-2014

  25.000.000

  17

  Titel 3.12: Groeifaciliteit

  3.12.2

   

  01-01-2014 t/m 31-12-2014

  84.000.000

  18

  Titel 3.13: Garantie ondernemingsfinanciering

  3.13.2 en 3.14.2

   

  01-01-2014 t/m 31-12-2014

  250.000.000

  19

  Titel 3.15: Garantieregeling scheepsnieuwbouwfinanciering

  3.15.2

   

  01-01-2014 t/m 31-12-2014

  1.000.000.000

  20

  Titel 3.16 Vroege fase financiering

  3.16.2

  MKB-ondernemer

  01-07-2014 t/m 01-12-2014

  2.250.000

  21

  Titel 3.16 Vroege fase financiering

  3.16.7

  Innovatieve starter

  01-07-2014 t/m 01-12-2014

  2.250.000

  22

  Titel 3.16 Vroege fase financiering

  3.16.12

  Academische innovatieve starter

  01-09-2014 t/m 01-10-2014

  1.900.000

  23

  Risico’s dekken voor aardwarmte

  4.3.2

  1. aardwarmteprojecten

  t/m 13-3-2015

  30.924.000

  2. diep aardwarmteprojecten

  t/m 28-11-2014

  12.750.000

  24

  Indirecte emissiekosten ETS

  4.4.2

   

  01-01-2014 t/m 28-02-2014

  77.000.000

  24a

  Wind op zee projecten

  4.5.2

  2. Optimalisatie van de windcentrale

  02-04-2014 t/m 03-06-2014

  900.000

  25

  Wind op zee projecten

  4.5.2

  1. Ondersteuningsconstructies

  04-06-2014 t/m 09-09-2014

  1.250.000

  2. Optimalisatie van de windcentrale

  04-06-2014 t/m 09-09-2014

  500.000

  3. Intern elektrisch netwerk en aansluiting op het hoogspanningsnet

  04-06-2014 t/m 09-09-2014

  500.000

  4. Transport, Installatie en Logistiek

  04-06-2014 t/m 09-09-2014

  1.500.000

  5. Beheer en Onderhoud

  04-06-2014 t/m 09-09-2014

  1.250.000

  26

  Wind op zee-haalbaarheidsstudies

  4.6.2

  1. Ondersteuningsconstructies

  15-04-2014 t/m 07-10-2014

  125.000

  2. Optimalisatie van de windcentrale

  15-04-2014 t/m 07-10-2014

  50.000

  3. Intern elektrisch netwerk en aansluiting op het hoogspanningsnet

  15-04-2014 t/m 07-10-2014

  50.000

  4. Transport, Installatie en Logistiek

  15-04-2014 t/m 07-10-2014

  150.000

  5. Beheer en Onderhoud

  15-04-2014 t/m 07-10-2014

  125.000

Artikel 2

[Vervallen per 01-09-2017]

De percentages, bedoeld in artikel 3.9.9, tweede lid, van de Regeling nationale EZ-subsidies, bedragen voor de in 2014 aangevraagde subsidies voor innovatiekredieten:

 • a. het basispercentage: 2 procent per jaar;

 • b. de opslag voor technische ontwikkelingsprojecten: 2 procent per jaar;

 • c. de opslag voor klinische ontwikkelingsprojecten: 5 procent per jaar;

 • d. de opslag voor het terugbetalingsrisico: 3 procent per jaar.

Artikel 3

[Vervallen per 01-09-2017]

 • 1 Als perioden, waarin subsidieaanvragen kunnen worden ingediend krachtens de titels 3.3 en 3.4 van de Regeling nationale EZ-subsidies voor de in kolom 2 genoemde artikelen van die regeling, worden vastgesteld de daarbij behorende perioden, genoemd in kolom 5. Aanvragen zijn tijdig ingediend indien zij op de genoemde einddatum vóór 17.00 uur zijn ontvangen.

 • 3 Als subsidieplafond wordt per in kolom 5 genoemde periode het daarbij behorende in kolom 6 genoemde bedrag vastgesteld.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Nr.

  Artikel

  Programma

  Thema’s

  Openstelling

  Plafond €

  1

  3.3.4 netwerkactiviteiten

  Bijlage 1 HTSM

  1 t/m 17

  15-4-2014 t/m 12-5-2014

  200.000

  2

  3.4.20 MIT R&D samenwerkingsproject

  Bijlage 1 HTSM

  1 t/m 17

  3-6-2014 t/m 22-9-2014

  3.800.000

  3

  3.3.4. netwerkactiviteiten

  Bijlage 2 T&U

  1 t/m 4

  15-4-2014 t/m 12-5-2014

  50.000

  4

  3.3.6 innovatiemakelaars

  Bijlage 2 T&U

  1 t/m 4

  15-4-2014 t/m 12-5-2014

  250.000

  5

  3.4.4 MIT haalbaarheidsstudies

  3.4.8 MIT-kennisvouchers

  Bijlage 2 T&U

  1 t/m 4

  15-4-2014 t/m 12-5-2014

  750.000

  6

  3.4.20 MIT R&D samenwerkingsproject

  Bijlage 2 T&U

  1 t/m 4

  3-6-2014 t/m 22-9-2014

  1.780.000

  7

  3.3.4 netwerkactiviteiten

  Bijlage 3 Logistiek

  1 t/m 5

  15-4-2014 t/m 12-5-2014

  100.000

  8

  3.3.6 innovatiemakelaars

  Bijlage 3 Logistiek

  1 t/m 5

  15-4-2014 t/m 12-5-2014

  100.000

  9

  3.4.4 MIT haalbaarheidsstudies

  3.4.8 MIT-kennisvouchers

  3.4.16 inhuur personeel

  3.4.26 MIT-ipc

  Bijlage 3 Logistiek

  1 t/m 5

  15-4-2014 t/m 12-5-2014

  900.000

  10

  3.4.20 MIT R&D samenwerkingsproject

  Bijlage 3 Logistiek

  1 t/m 5

  3-6-2014 t/m 22-9-2014

  900.000

  11

  3.3.4 netwerkactiviteiten

  Bijlage 4 LSH

  1 t/m 10

  15-4-2014 t/m 12-5-2014

  100.000

  12

  3.3.6 innovatiemakelaars

  Bijlage 4 LSH

  1 t/m 10

  15-4-2014 t/m 12-5-2014

  200.000

  13

  3.4.4 MIT haalbaarheidsstudies

  3.4.8 MIT-kennisvouchers

  Bijlage 4 LSH

  1 t/m 10

  15-4-2014 t/m 12-5-2014

  600.000

  14

  3.4.20 MIT R&D samenwerkingsproject

  Bijlage 4 LSH

  1 t/m 10

  3-6-2014 t/m 22-9-2014

  1.125.000

  15

  3.3.4 netwerkactiviteiten

  Bijlage 5 Water

  1 t/m 3

  15-4-2014 t/m 12-5-2014

  100.000

  16

  3.4.4 MIT haalbaarheidsstudies

  3.4.8 MIT kennisvouchers

  Bijlage 5 Water

  Haalbaarheidsstudies 1 en 2

  Vouchers 2 en 3

  15-4-2014 t/m 12-5-2014

  1.002.900

  17

  3.4.20 MIT R&D samenwerkingsproject

  Bijlage 5 Water

  1 t/m 3

  3-6-2014 t/m 22-9-2014

  897.100

  18

  3.3.4 netwerkactiviteiten

  Bijlage 6 Chemie, Biobased en Energie

  1C t/m 7C

  15-4-2014 t/m 12-5-2014

  100.000

  19

  3.3.4 netwerkactiviteiten

  Bijlage 6 Chemie, Biobased en Energie

  8B t/m 12B

  15-4-2014 t/m 12-5-2014

  100.000

  20

  3.3.4 netwerkactiviteiten

  Bijlage 6 Chemie, Biobased en Energie

  13E t/m 39E

  15-4-2014 t/m 12-5-2014

  100.000

  21

  3.3.6 innovatiemakelaars

  Bijlage 6 Chemie, Biobased en Energie

  1C t/m 7C

  15-4-2014 t/m 12-5-2014

  150.000

  22

  3.3.6 innovatiemakelaars

  Bijlage 6 Chemie, Biobased en Energie

  8B t/m 12B

  15-4-2014 t/m 12-5-2014

  150.000

  23

  3.3.6 innovatiemakelaars

  Bijlage 6 Chemie, Biobased en Energie

  13E t/m 39E

  15-4-2014 t/m 12-5-2014

  200.000

  24

  3.4.4 MIT haalbaarheidsstudies

  3.4.16 inhuur personeel

  Bijlage 6 Chemie, Biobased en Energie

  1C t/m 7C

  15-4-2014 t/m 12-5-2014

  550.000

  25

  3.4.4 MIT haalbaarheidsstudies

  Bijlage 6 Chemie, Biobased en Energie

  8B t/m 12B

  15-4-2014 t/m 12-5-2014

  400.000

  26

  3.4.4 MIT haalbaarheidsstudies

  Bijlage 6 Chemie, Biobased en Energie

  13E t/m 39E

  15-4-2014 t/m 12-5-2014

  1.200.000

  27

  3.4.20 MIT R&D samenwerkingsproject

  Bijlage 6 Chemie, Biobased en Energie

  1C t/m 7C

  3-6-2014 t/m 22-9-2014

  1.216.500

  28

  3.4.20 MIT R&D samenwerkingsproject

  Bijlage 6 Chemie, Biobased en Energie

  8B t/m 12B

  3-6-2014 t/m 22-9-2014

  1.350.000

  29

  3.4.20 MIT R&D samenwerkingsproject

  Bijlage 6 Chemie, Biobased en Energie

  13E t/m 39E

  3-6-2014 t/m 22-9-2014

  710.000

  30

  3.3.4 netwerkactiviteiten

  Bijlage 7 Creatief

  1 t/m 6

  15-4-2014 t/m 12-5-2014

  100.000

  31

  3.3.6 innovatiemakelaars

  Bijlage 7 Creatief

  1 t/m 6

  15-4-2014 t/m 12-5-2014

  100.000

  32

  3.4.8 MIT-kennisvouchers

  3.4.26 MIT-IPC

  Bijlage 7 Creatief

  1 t/m 6, A t/m D en a t/m d

  IPC 1 t/m 6, A t/m D en a of b

  15-4-2014 t/m 12-5-2014

  860.000

  33

  3.4.20 MIT R&D samenwerkingsproject

  Bijlage 7 Creatief

  1 t/m 6, A t/m D en a t/m d

  3-6-2014 t/m 22-9-2014

  2.340.000

  34

  3.4.20 MIT R&D samenwerkingsproject

  Bijlage 8 Agrifood

  1 t/m 11

  3-6-2014 t/m 22-9-2014

  1.913.600

  35

  3.4.4 MIT haalbaarheidsstudies

  Bijlage 8 Agrifood

  1 t/m 11

  15-4-2014 t/m 12-5-2014

  478.400

  36

  3.4.20 MIT R&D samenwerkingsproject

  Bijlage 1 t/m 8

  Alle thema’s uit de bijlagen 1 t/m 8

  3-6-2014 t/m 22-9-2014

  8.000.000

Artikel 4

[Vervallen per 01-09-2017]

 • 1 Als perioden waarin subsidieaanvragen kunnen worden ingediend krachtens titel 4.2 van de Regeling nationale EZ-subsidies voor de in kolom 2 genoemde artikelen van die regeling, worden vastgesteld de daarbij behorende perioden, genoemd in kolom 5. Aanvragen zijn tijdig ingediend indien zij op de genoemde einddatum vóór 17.00 uur zijn ontvangen.

 • 2 Indien prioriteitsthema’s zijn aangegeven, komen activiteiten slechts in aanmerking voor subsidie indien zij passen binnen de in kolom 4 genoemde prioriteitsthema’s, opgenomen in de bijlage behorende bij de in kolom 3 genoemde projecten in de Regeling nationale EZ-subsidies.

 • 3 Als subsidieplafond wordt per in kolom 5 genoemde periode het daarbij behorende in kolom 6 genoemde bedrag vastgesteld.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Nr.

  Artikel

  Project

  Prioriteitsthema / programmalijn uit de bijlage

  Openstelling

  Subsidieplafond

  1

  4.2.9

  BBE Innovatieproject

   

  t/m 7 oktober

  3.172.580

  2

  4.2.16

  BBE-KEW project

   

  t/m 7 oktober

  6,8 mln

  3

  4.2.23

  STEM-project

   

  t/m 17 juni

  1,5 mln

  4

  4.2.30

  GG-project

   

  t/m 24 juni

  6,7 mln

  5

  4.2.30

  GG-project

   

  1 juli t/m 7 oktober

  6,7 mln

  6

  4.2.44

  LNG-project

   

  t/m 17 juni

  1,4 mln

  7

  4.2.51

  ZEGO-project

   

  t/m 16 september

  2,566 mln

  8

  4.2.58

  EnerGO-project

  3. Regeling energieprestatie en control

  t/m 20 mei

  0,4767 mln

  4. Multifunctionele bouwdelen

  t/m 20 mei

  0,6 mln

  5. Energieopwekking, distributie en opslag op gebiedsniveau

  t/m 20 mei

  1,5 mln

  9

   

  Early adopterproject

   

  t/m 7 oktober

  0,4 mln

  10

   

  Piltoproject energiebesparing industrie

  Omzetting en scheiding

  t/m 9 september

  0,8 mln

  Utilities en control

  t/m 9 september

  1,4407 mln

  11

   

  PV-project

  1.1: Wafergebaseerde kristallijn silicium PV technologieën

  t/m 20 mei

  1,85 mln

  1.2: Dunne film PV technologieën

  t/m 20 mei

  1,4 mln

  1.3: Nieuwe, hybride en generiek toepasbare PV technologieën

  t/m 20 mei

  0,5 mln

  1.4: Applicatieontwikkeling en demonstratie van Nederlandse PV- technologieën

  t/m 20 mei

  0,9 mln

  12

   

  PV-project

  1.1: Wafergebaseerde kristallijn silicium PV technologieën

  1 juni t/m 16 september

  2,676 mln

  1.2: Dunne film PV technologieën

  1 juni t/m 16 september

  2,704 mln

  13

  4.2.65

  DEI-project

   

  t/m 4 november

  24,285 mln

  14

  4.2.72

  Systeemintegratieproject

  1. Hybride energie-infrastructuren en energieopslag

  t/m 21 oktober

  2.083.301

  2. Keteninteracties

  t/m 21 oktober

  864.917

  15

  4.2.79

  Jip-energiebesparing industrieproject

  Nieuwe generatie scheidingstechnologie als vervanging van energie-intensieve destillatie

  t/m 21 oktober

  1.588.919

  Intensifiëren van processen en optimaliseren van warmte- en stofoverdracht

  t/m 21 oktober

  0,4 mln

  Energie-efficiënte manier van gasscheiding en gasbehandeling

  t/m 21 oktober

  0,3 mln

  Verwijderen van waardevolle componenten uit waterstromen, en ontwikkelen van alternatieven voor huidige energie-intensieve behandelingsmethoden zoals verdamping

  t/m 21 oktober

  0,8 mln

  Nieuwe generatie warmtegebruik systemen

  t/m 21 oktober

  1.111.081

  16

  4.2.86

  Wind op zee jip

   

  t/m 16 september

  4,5 mln

  4.2.93

  EnerGO CCO-project

   

  t/m 9 september

  3,7 mln

  17

  4.2.100

  Smart grids-project

  1. Energiemanagement voor flexibiliteit in het energiesysteem

  t/m 21 oktober

  2,22 mln

  2. Informatie en Control Systems voor flexibiliteit in de energie-infrastructuur

  t/m 21 oktober

  1,48 mln

  18

  4.2.107

  Energiebesparing industrie: Early adopterproject

   

  t/m 7 oktober

  0,4 mln

  19

  4.2.113

  Energiebesparing industrie: pilotprojecten

  Omzetting en scheiding

  t/m 9 september

  0,8 mln

  Utilities en control

  t/m 9 september

  0,8 mln

  20

  4.2.120

  PV-technologie

  1.1: Wafergebaseerde kristallijn silicium PV technologieën

  t/m 20 mei

  1,85 mln

  1.2: Dunne film PV technologieën

  t/m 20 mei

  1,4 mln

  1.3: Nieuwe, hybride en generiek toepasbare PV technologieën

  t/m 20 mei

  0,5 mln

  1.4: Applicatieontwikkeling en demonstratie van Nederlandse PV- technologieën

  t/m 20 mei

  0,9 mln

  21

  4.2.37

  Upstream-project

   

  1 juli t/m 7 oktober

  0,8 mln

Hoofdstuk 2. Bepalingen inzake de Regeling LNV-subsidies

[Vervallen per 01-09-2017]

§ 1. Garantstelling landbouw en aquacultuur

[Vervallen per 01-09-2017]

Artikel 5

[Vervallen per 01-09-2017]

§ 3. Versterking natuur- en bosbeheer bij bos- en landgoedeigenaren

[Vervallen per 01-09-2017]

Artikel 9

[Vervallen per 01-09-2017]

Aanvragen tot verlening van een subsidie als bedoeld in artikel 3:51, eerste lid, van de Regeling LNV-subsidies kunnen worden ingediend voor activiteiten als bedoeld in artikel 3:51, tweede lid, onderdeel a, van de Regeling LNV-subsidies in de periode van 1 januari 2014 tot en met 1 april 2014.

§ 5. Investeringen in technieken ter vermindering van de uitstoot van fijn stof

[Vervallen per 01-09-2017]

Artikel 13

[Vervallen per 01-09-2017]

 • 1 Aanvragen tot subsidieverlening voor een investering in een techniek ter vermindering van de uitstoot van fijn stof als bedoeld in bijlage 2, hoofdstuk 5, punt A, van de Regeling LNV-subsidies kunnen worden ingediend door landbouwondernemingen als bedoeld in bijlage 2, hoofdstuk 5, punt B, van de Regeling LNV-subsidies.

 • 2 Aanvragen kunnen worden ingediend in de periode van 7 april 2014 tot en met 2 mei 2014.

Artikel 14

[Vervallen per 01-09-2017]

 • 2 In geval van overschrijding van het subsidieplafond, worden aanvragen tot subsidieverlening die op grond van het eerste lid gelijk zijn gewaardeerd, door loting gerangschikt.

Artikel 16

[Vervallen per 01-09-2017]

In afwijking van artikel 1:14, eerste lid, van de Regeling LNV-subsidies kunnen aanvragen tot subsidievaststelling worden ingediend tot en met 31 augustus 2017.

Artikel 17

[Vervallen per 01-09-2017]

 • 1 De subsidie bedraagt 55% van de subsidiabele kosten.

 • 2 De subsidie bedraagt ten minste € 5.000 en ten hoogste € 100.000.

 • 3 Indien de activiteit waar de aanvraag, bedoeld in artikel 13, eerste lid, betrekking op heeft tevens uit andere hoofde of anderszins op grond van de regeling wordt gesubsidieerd, wordt bij de vaststelling het subsidiebedrag zodanig verminderd dat het totaal van alle subsidies voor die activiteit niet hoger is dan 60% van de subsidiabele kosten.

§ 6. Duurzame ontwikkeling visserijgebieden

[Vervallen per 01-09-2017]

Artikel 20

[Vervallen per 01-09-2017]

 • 3 Geen subsidie wordt verstrekt voor activiteiten waarvan de subsidiabele kosten in totaal minder bedragen dan € 100.000.

Artikel 21

[Vervallen per 01-09-2017]

Artikel 1:2, tweede lid, van de Regeling LNV-subsidies is niet van toepassing op aanvragen als bedoeld in artikel 20 met dien verstande dat de activiteiten waarvoor subsidie wordt verleend niet zijn begonnen voor 1 januari 2007.

Artikel 22

[Vervallen per 01-09-2017]

Een aanvraag tot voorschotverlening gaat vergezeld van een liquiditeitsoverzicht of een overzicht van de gemaakte en betaalde kosten.

Artikel 23

[Vervallen per 01-09-2017]

In afwijking van artikel 4:33f, eerste lid, van de Regeling LNV-subsidies, voert de subsidieontvanger het project waarvoor de subsidie is verleend uit voor 1 januari 2016.

Artikel 24

[Vervallen per 01-09-2017]

In aanvulling op artikel 1:15, eerste lid, van de Regeling LNV-subsidies, komen kosten die betaald zijn na 31 december 2015 niet voor subsidie in aanmerking.

§ 7. Beroepsopleiding & Voorlichting

[Vervallen per 01-09-2017]

Artikel 25

[Vervallen per 01-09-2017]

Aanvragen tot verlening van een subsidie voor de uitvoering van activiteiten als bedoeld in artikel 2:3, eerste lid, van de Regeling LNV-subsidies kunnen worden ingediend in de periode van 11 augustus 2014 tot en met 25 augustus 2014.

Artikel 26

[Vervallen per 01-09-2017]

Aanvragen tot verlening van een subsidie als bedoeld in artikel 25 kunnen uitsluitend worden ingediend voor de in artikel 2:3, tweede lid, aanhef en onderdelen a, b, c, en g, van de in de Regeling LNV-subsidies genoemde typen bedrijfsconsulten of de in het derde lid van dat artikel genoemde opleidingen, trainingen of voorlichtingsbijeenkomsten, en uitsluitend voor zover deze activiteiten betrekking hebben op:

 • a. de implementatie van de regelgeving voor het verminderen van de uitstoot van ammoniak;

 • b. de aanpassingen in het bedrijfssysteem voor het verminderen van de uitstoot van ammoniak;

 • c. de financieringsmogelijkheden voor investeringen voor het verminderen van de uitstoot van ammoniak;

 • d. het verwerven van technische kennis en vaardigheden voor het verminderen van de uitstoot van ammoniak.

Artikel 27

[Vervallen per 01-09-2017]

Per landbouwonderneming kan slechts voor één activiteit een aanvraag tot subsidieverlening worden ingediend.

§ 8. Meetprogramma's / meetinstrumenten (Samenwerking bij innovatieprojecten)

[Vervallen per 01-09-2017]

Artikel 31

[Vervallen per 01-09-2017]

 • 2 In afwijking van artikel 2:32, tweede lid, van de Regeling LNV-subsidies kunnen aanvragen uitsluitend worden ingediend door een samenwerkingsverband van veehouderijen en agro-MKB-ondernemingen, die voor gezamenlijke rekening en risico een innovatieproject uitvoeren dat gericht is op het vaststellen van de vermindering van de uitstoot van ammoniak van nieuwe stalmaatregelen en nieuwe voer- en managementmaatregelen overeenkomstig het protocol voor meting van ammoniakemissie uit huisvestingssystemen in de veehouderij 2013 van nieuwe stalsystemen of nieuwe voer- en managementmaatregelen.

 • 3 De nieuwe stalmaatregelen en nieuwe voer- en managementmaatregelen, bedoeld in het tweede lid, voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • 4 Geen subsidie wordt verstrekt voor activiteiten die geheel of gedeeltelijk door het Rijk worden gefinancierd op grond van een andere voorziening of op grond van het Openstellingsbesluit LNV-subsidies 2013.

Artikel 35

[Vervallen per 01-09-2017]

Het subsidieplafond bedraagt:

 • a. € 250.000 voor innovatieprojecten met betrekking tot stalmaatregelen;

 • b. € 250.000 voor innovatieprojecten met betrekking tot voer- en managementmaatregelen.

Artikel 36

[Vervallen per 01-09-2017]

In afwijking van artikel 2:35 van de Regeling LNV-subsidies wordt subsidie verstrekt voor de kosten die de aanvrager verschuldigd is aan de meetinstantie en de betrokken laboratoria.

§ 9. Integraal duurzame stallen en houderijsystemen

[Vervallen per 01-09-2017]

Artikel 38

[Vervallen per 01-09-2017]

 • 2 In afwijking van bijlage 2, hoofdstuk 4, punt B, bij de Regeling LNV-subsidies kunnen aanvragen worden ingediend door landbouwondernemingen die werkzaam zijn in de:

  • a. melkveehouderij;

  • b. vleesveehouderij;

  • c. schapenhouderij;

  • d. geitenhouderij;

  • e. varkenshouderij;

  • f. kalverenhouderij;

  • g. pluimveehouderij, inclusief eenden- en kalkoenenhouderij, of

  • h. konijnenhouderij.

 • 4 De landbouwondernemingen, bedoeld in het tweede lid, zijn ten hoogste 3.000 meter verwijderd van een gebied als beschreven in de bijlage bij deze regeling.

Artikel 39

[Vervallen per 01-09-2017]

Artikel 40

[Vervallen per 01-09-2017]

In afwijking van artikel 2:41 van de Regeling LNV-subsidies, bedraagt de subsidie 40% van de subsidiabele kosten, met dien verstande dat de subsidie ten hoogste € 250.000 bedraagt.

Artikel 42

[Vervallen per 01-09-2017]

 • 1 De door de Minister van Economische Zaken ingestelde beoordelingscommissie brengt na de beoordeling van de aanvragen, bedoeld in artikel 38, advies uit aan de Minister van Economische Zaken in de vorm van een rangschikking.

 • 2 Overeenkomstig artikel 1:4 van de Regeling LNV-subsidies wordt een aanvraag hoger gerangschikt:

  • a. indien de integraal duurzame stal of het houderijsysteem waarin wordt geïnvesteerd in de beginfase van marktintroductie verkeert;

  • b. naarmate de investering in de integraal duurzame stal of het houderijsysteem meer economisch of technisch perspectief heeft;

  • c. naarmate er voor de investering in de integraal duurzame stal of het houderijsysteem een betere verhouding tussen de prijs en de kwaliteit bestaat, gezien het aangevraagde subsidiebedrag en de verbetering van het dierenwelzijn;

  • d. naarmate er voor de investering in de integraal duurzame stal of het houderijsysteem een betere verhouding tussen de prijs en de kwaliteit bestaat, gezien het aangevraagde subsidiebedrag en de verbetering van het milieu, de diergezondheid of de arbeidsomstandigheden;

  • e. naarmate de vermindering van de uitstoot van ammoniak hoger is;

  • f. naarmate de landbouwonderneming al dan niet in het bezit is van de in voorkomend geval noodzakelijke vergunningen voor de uitvoering van het investeringsplan dan wel deze vergunningen heeft aangevraagd op het moment van de aanvraag tot subsidieverlening.

 • 3 Aanvragen tot subsidieverlening die op grond van het tweede lid inhoudelijk gelijk zijn gewaardeerd worden gerangschikt door loting voor zover door die aanvragen het subsidieplafond wordt overschreden.

 • 4 Als beoordelingscommissie, bedoeld in het eerste lid, wordt ingesteld de beoordelingscommissie concurrerende landbouw.

Artikel 43

[Vervallen per 01-09-2017]

De extra kosten, bedoeld in bijlage 2, hoofdstuk 4, punt C, bij de Regeling LNV-subsidies betreffen de kosten die worden gemaakt naast de norminvesteringen met betrekking tot dierenwelzijn en, voor zover van toepassing met betrekking tot milieu of diergezondheid, in een gangbare stal, als bedoeld in de kwantitatieve informatie veehouderij.

§ 10. Verdergaande verduurzaming land- en tuinbouw in het kader van nieuwe uitdagingen (POP NU)

[Vervallen per 01-09-2017]

Artikel 44

[Vervallen per 01-09-2017]

Aanvragen tot verlening van een subsidie voor een investering als bedoeld in bijlage 2, hoofdstuk 7, punt A, categorie 7, van de Regeling LNV-subsidies kunnen worden ingediend in de periode van 14 juli 2014 tot en met 8 augustus 2014.

Artikel 45

[Vervallen per 01-09-2017]

In afwijking van artikel 1:14, eerste lid, van de Regeling LNV-subsidies kunnen aanvragen tot subsidievaststelling worden ingediend tot en met 30 september 2016.

Artikel 46

[Vervallen per 01-09-2017]

Per glastuinbouwonderneming, bedoeld in bijlage 2, hoofdstuk 7, punt B, onderdeel c, kan één aanvraag worden ingediend voor een investering, als bedoeld in bijlage 2, hoofdstuk 7, punt A, categorie 7.

Artikel 48

[Vervallen per 01-09-2017]

 • 2 De subsidie bedraagt ten minste € 5.000 en ten hoogste € 50.000.

Hoofdstuk 3. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-09-2017]

Artikel 54

[Vervallen per 01-09-2017]

Met betrekking tot het verstrekken van subsidies door de Minister van Economische Zaken op grond van wettelijke voorschriften of onderdelen daarvan kunnen aanvragen om subsidie in 2014, behoudens aanvragen voor subsidie als bedoeld in artikel 4 van de Kaderwet EZ-subsidies, slechts worden ingediend indien in deze regeling of in enig ander wettelijk voorschrift daarvoor een periode is vastgesteld.

Artikel 56

[Vervallen per 01-09-2017]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 57

[Vervallen per 01-09-2017]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling openstelling EZ-subsidies 2014.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 11 juli 2014

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp

Bijlage , behorende bij artikel 38, vierde lid

[Vervallen per 01-09-2017]

Tabel gebieden Programmatische Aanpak Stikstof

Nr.

N2000-gebieden Programmatische Aanpak Stikstof

55

Aamsveen

47

Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek

13

Alde Feanen

17

Bakkeveense Duinen

33

Bargerveen

63

Bekendelle

156

Bemelerberg & Schiepersberg

46

Bergvennen & Brecklenkampse Veld

112

Biesbosch

65

Binnenveld

41

Boetelerveld

44

Borkeld

144

Boschhuizerbergen

83

Botshol

128

Brabantse Wal

155

Brunssummerheide

153

Bunder- en Elsloërbos

53

Buurserzand & Haaksbergerveen

125

Canisvliet (Drie Kreken)

96

Coepelduynen

69

De Bruuk

35

De Wieden

139

Deurnsche Peel & Mariapeel

49

Dinkelland

25

Drentse Aa-gebied

27

Drents-Friese Wold & Leggelderveld

26

Drouwenerzand

5

Duinen Ameland

84

Duinen Den Helder-Callantsoog

2

Duinen en Lage Land Texel

101

Duinen Goeree & Kwade Hoek

6

Duinen Schiermonnikoog

4

Duinen Terschelling

3

Duinen Vlieland

30

Dwingelderveld

89

Eilandspolder

28

Elperstroomgebied

40

Engbertsdijksvenen

23

Fochteloërveen

67

Gelderse Poort (Rijntakken)

154

Geleenbeekdal

157

Geuldal

115

Grevelingen

140

Groote Peel

29

Holtingerveld (Havelte-Oost)

92

Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske

133

Kampina & Oisterwijkse Vennen

135

Kempenland-West

88

Kennemerland-Zuid

81

Kolland & Overlangbroek

116

Kop van Schouwen

61

Korenburgerveen

114

Krammer-Volkerak

158

Kunderberg

58

Landgoederen Brummen

50

Landgoederen Oldenzaal

130

Langstraat

136

Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux

48

Lemselermaten

147

Leudal

21

Lieftinghsbroek

70

Lingegebied & Diefdijk-Zuid

71

Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem

51

Lonnekermeer

131

Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen

145

Maasduinen

117

Manteling van Walcheren

31

Mantingerbos

32

Mantingerzand

97

Meijendel & Berkheide

149

Meinweg

94

Naardermeer

103

Nieuwkoopse Plassen & De Haeck

161

Noorbeemden & Hoogbos

87

Noordhollands Duinreservaat

22

Norgerholt

141

Oeffelter Meent

37

Olde Maten & Veerslootlanden

95

Oostelijke Vechtplassen

118

Oosterschelde

91

Polder Westzaan

134

Regte Heide & Riels Laag

150

Roerdal

18

Rottige Meenthe & Brandemeer

42

Sallandse Heuvelrug

146

Sarsven en De Banen

160

Savelsbos

86

Schoorlse Duinen

142

Sint Jansberg

159

Sint Pietersberg & Jekerdal

99

Solleveld & Kapittelduinen

45

Springendal & Dal van de Mosbeek

60

Stelkampsveld

137

Strabrechtse Heide & Beuven

148

Swalmdal

38

Uiterwaarden IJssel (Rijntakken)

82

Uiterwaarden Lek

66

Uiterwaarden Neder-Rijn (Rijntakken)

68

Uiterwaarden Waal (Rijntakken)

36

Uiterwaarden Zwarte water en Vecht

129

Ulvenhoutse Bos

15

Van Oordts Mersken

39

Vecht en Beneden-Reggegebied

57

Veluwe

132

Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek

113

Voordelta

100

Voornes Duin

1

Waddenzee

34

Weerribben

138

Weerter- en Budelerbergen & Ringselven

98

Westduinpark & Wapendal

122

Westerschelde & Saeftinghe

43

Wierdense Veld

16

Wijnjeterper Schar

62

Willinks Weust

54

Witte Veen

24

Witterveld

64

Wooldse Veen

90

Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder

121

Yerseke en Kapelse Moer

143

Zeldersche Driessen

105

Zouweboezem

85

Zwanenwater & Pettemerduinen

123

Zwin & Kievittepolder

Terug naar begin van de pagina