Beschikking wijzigingspercentage optie- en naturalisatiegelden 2015

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2017.]
Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Beschikking wijzigingspercentage optie- en naturalisatiegelden 2015

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Overwegende, dat het indexcijfer der CAO-lonen, inclusief bijzondere beloningen, per 30 juni 2014 afwijkt van het overeenkomstig indexcijfer per 30 juni 2013;

Gelet op artikel 9, eerste lid, van het Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002;

Besluit:

Artikel 2

Deze beschikking en de daarbij behorende toelichting worden bekend gemaakt in de Staatscourant, de Landscourant van Aruba, de Curaçaose Courant en de Landscourant van Sint Maarten.

Artikel 3

Deze beschikking treedt in werking op 1 januari 2015. Zij wordt aangehaald als: Beschikking wijzigingspercentage optie- en naturalisatiegelden 2015.

Den Haag, 31 juli 2014

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven

Terug naar begin van de pagina