Wijzigingsregeling Subsidieregeling internationaal excelleren, enz.

Geldend van 01-08-2014 t/m heden

Regeling van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 21 juli 2014, nr. MinBuZa.-2014.361940, tot wijziging van de Subsidieregeling internationaal excelleren

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking;

Gelet op artikel 2 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken;

Besluit:

Artikel II

Op subsidies verstrekt voor inwerkingtreding van deze regeling blijven de Subsidieregeling internationaal excelleren, zoals geldend voor inwerkingtreding van deze regeling, en de op die subsidies betrekking hebbende voorschriften vermeld in artikel 1.5 van de Subsidieregeling internationaal excelleren, zoals luidend na inwerkingtreding van deze regeling, van toepassing.

Artikel IV

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin hij geplaatst wordt en werkt terug tot en met 1 juli 2014.

Deze regeling zal met bijbehorende bijlage en de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

E.M.J. Ploumen

Terug naar begin van de pagina