Besluit intrekking Besluit instelling Adviescommissie bezwaarschriften ACM

Geldend van 01-08-2014 t/m heden

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt van 22 juli 2014, ACM/DJZ/2014/203962, tot intrekking van het Besluit instelling Adviescommissie bezwaarschriften ACM

De Autoriteit Consument en Markt,

Gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 22 juli 2014

De Autoriteit Consument en Markt,
namens deze,
overeenkomstig het door het bestuur op 22 juli 2014 genomen besluit,

J.G. Vegter

bestuurslid

Terug naar begin van de pagina