Regeling vaststelling enkele subsidieplafonds Subsidieregeling internationaal excelleren

[Regeling vervallen per 01-01-2016.]
Geldend van 20-06-2015 t/m 31-12-2015

Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 21 juli 2014, nr. MinBuza-2014.364750, tot vaststelling van enkele subsidieplafonds voor de toepassing van de Subsidieregeling internationaal excelleren

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking;

Gelet op artikel 6 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2016]

Voor de periode vanaf de inwerkingtreding van dit besluit tot en met 31 december 2015 geldt voor de toepassing van de artikelen 3.11, 4.11 en 5.27 van de Subsidieregeling internationaal excelleren een subsidieplafond van € 4 miljoen voor activiteiten gericht op ten minste één van de lage- en middeninkomens landen opgenomen in de bijlage bij die regeling.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2016]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het geplaatst wordt en werkt terug tot en met 1 juli 2014. Dit besluit vervalt met ingang van 1 januari 2016.

Dit besluit wordt in de Staatscourant geplaatst.

De

Minister

voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

E.M.J. Ploumen

Terug naar begin van de pagina