Besluit tweede verlenging Samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten

Geldend van 10-10-2014 t/m heden

Besluit van 14 juli 2014, houdende verlenging van de Samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 8 juli 2014, nr. 2014-0000345103, Directoraat Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties, Directie Koninkrijksrelaties;

Gelet op artikel 42, derde lid, van de Samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten,

Hebben goedgevonden en verstaan;

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad, het Publicatieblad van Curaçao en het Afkondigingsblad van Sint Maarten zal worden geplaatst.

Wassenaar, 14 juli 2014

Willem-Alexander

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R.H.A. Plasterk

Uitgegeven de negenentwintigste juli 2014

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven

Terug naar begin van de pagina