Besluit vaststelling selectielijst Bloembollenkeuringsdienst vanaf 1979

Geldend van 31-07-2014 t/m heden

Besluit vaststelling selectielijst Bloembollenkeuringsdienst vanaf 1979

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

Besluit:

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 6 juni 2014

De

minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze,

De algemene rijksarchivaris,

M.J. Berendse

Terug naar begin van de pagina