Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Geraadpleegd op 10-12-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2023.
Geldend van 01-07-2023 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 4.3.3

Informatie geldend op 01-07-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2023)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 23-01-2019
samen met
05-02-2020
Stb. 2019, 52
samen met
Stb. 2020, 67
34874
samen met
35299
Alg. 1
Aanhangig 36444
01-07-2021 Wijziging 03-03-2021 Stb. 2021, 135 35256 18-05-2021 Stb. 2021, 254
01-07-2020 Wijziging 05-02-2020 Stb. 2020, 67 35299 06-03-2020 Stb. 2020, 93
02-04-2019 Wijziging 23-01-2019 Stb. 2019, 52 34874 18-03-2019 Stb. 2019, 129 Alg. 2
01-01-2015 Nieuwe-regeling 09-07-2014 Stb. 2014, 280 33841 09-07-2014 Stb. 2014, 281

Opmerkingen

  1. Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stb. 2020/67.
    Artikel XXXI van Stb. 2019/52 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
  2. Artikel XXXI van Stb. 2019/52 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.2)
Naar boven