Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Geraadpleegd op 23-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2022.
Geldend van 01-07-2022 t/m 30-06-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 3a.1.2

Informatie geldend op 01-07-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Wet centraliseren tolkvoorzieningen auditief beperkten, luisterlijnen en vertrouwenswerk jeugd
    Artikel: VII

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Aanhangig 36444
19-03-2020 t/m 01-01-2018 Wijziging 05-02-2020 Stb. 2020, 67 35299 06-03-2020 Stb. 2020, 93
01-07-2019 t/m 01-01-2018 Nieuw 22-05-2019 Stb. 2019, 221 35070 11-06-2019 Stb. 2019, 222 Alg. 1

Opmerkingen

  1. Artikelen VI, derde lid, en VII, derde lid, van Stb. 2019/221 bevatten overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
Naar boven