Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Geraadpleegd op 22-09-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2022.
Geldend van 01-07-2022 t/m 30-06-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 2.5.1

Informatie geldend op 01-07-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Uitvoeringsregeling Wmo 2015

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Jeugdwet
  Artikelen: 2.10, 12.5
 2. Regeling Jeugdwet
  Artikel: 3
 3. Uitvoeringsregeling Wmo 2015
  Artikel: 8
 4. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  Artikel: 8.7

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
19-07-2014 Nieuwe-regeling 09-07-2014 Stb. 2014, 280 33841 09-07-2014 Stb. 2014, 281
Naar boven