Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Geraadpleegd op 23-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2022.
Geldend van 01-07-2022 t/m 30-06-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 2.1.4a

Informatie geldend op 01-07-2022

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit experiment integraal pgb 2019
  Artikel: 7
 2. Uitvoeringsbesluit Wmo 2015
  Artikelen: 3.1, 3.10, 3.10a, 3.10b, 3.3, 3.8
 3. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  Artikelen: 2.1.4, 2.1.4b, 2.1.5, 2.3.2, 2.5.4, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.2.2, 5.2.4

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar § 1

 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  Artikel 8.3

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2024 Wijziging 11-09-2023 Stcrt. 2023, 25444 11-09-2023 Stcrt. 2023, 25444
19-03-2020 Wijziging 05-02-2020 Stb. 2020, 67 35299 06-03-2020 Stb. 2020, 93
01-01-2020 Nieuw 24-04-2019 Stb. 2019, 185 35093 25-11-2019 Stb. 2019, 452
Naar boven