Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Geldend van 01-07-2020 t/m 30-06-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 2.1.3

Informatie geldend op 01-07-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Jeugdwet
  Artikel: 2.10
 2. Uitvoeringsbesluit Wmo 2015
  Artikel: 5.4
 3. Uitvoeringsregeling Wmo 2015
  Artikel: 2b
 4. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  Artikelen: 3.2, 8.7, 8.9

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar § 1

 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  Artikel 8.3
Terug naar begin van de pagina