Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Geldend van 01-07-2019 t/m 17-12-2019

Wetstechnische informatie voor Artikel 2.6.2

Informatie geldend op 01-07-2019

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Uitvoeringsbesluit Wmo 2015
    Artikel: 5.3
  2. Uitvoeringsregeling Wmo 2015
    Artikelen: 2a, 2b, 2d
  3. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
    Artikelen: 5.1.4, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.4

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina