Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Geldend van 01-08-2018 t/m 16-11-2018

Wetstechnische informatie voor Artikel 2.6.6

Informatie geldend op 01-08-2018

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Uitvoeringsbesluit Wmo 2015
    Artikel: 5.4
  2. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
    Artikel: 8.7

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina