Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Geldend van 01-08-2018 t/m 16-11-2018

Wetstechnische informatie voor Artikel 1.1.1

Informatie geldend op 01-08-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemene Ouderdomswet
  Artikel: 20
 2. Algemene nabestaandenwet
  Artikel: 57
 3. Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  Artikel: 3
 4. Beginselenwet justitiƫle jeugdinrichtingen
  Artikel: 5a
 5. Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden
  Artikel: 7b
 6. Beleidsregel betaling zonder machtiging aan Zorginstituut Nederland en het CAK
  Artikel: 3
 7. Besluit huurprijzen woonruimte
  Bijlage: I
 8. Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang
  Artikel: 1
 9. Besluit kwaliteit kinderopvang
  Artikel: 1
 10. Besluit langdurige zorg
  Artikelen: 1.1.1, 9.1, 9.3, 9.4, 9.6
 11. Besluit minimumloon en minimumvakantiebijslag
  Artikel: 2aa
 12. Besluit politiegegevens
  Artikel: 4:2
 13. Besluit tijdelijke verruiming toepassingsbereik concentratietoezicht op ondernemingen die zorg verlenen
  Artikel: 1
 14. Huisvestingswet 2014
  Artikel: 12
 15. Inkomstenbelasting, toeslagen, partnerregeling; partnerschap in opvangsituaties
  Tekst: tekst
 16. Jeugdwet
  Artikelen: 1.1, 1.2
 17. Leerplichtwet 1969
  Artikel: 16
 18. Penitentiaire beginselenwet
  Artikel: 5b
 19. Regeling Halt 2013
  Artikel: 24
 20. Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
  Artikel: 22a
 21. Subsidieregeling stageplaatsen zorg II
  Artikel: 1
 22. Tabaks- en rookwarenbesluit
  Artikel: 5.2
 23. Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte
  Artikel: 10
 24. Werkloosheidswet
  Artikel: 39
 25. Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers
  Artikel: 9a
 26. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
  Artikel: 57
 27. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikelen: 2:55, 3:47
 28. Wet basisregistratie personen
  Artikel: 2.40
 29. Wet educatie en beroepsonderwijs
  Artikel: 1.3.9
 30. Wet inkomensvoorziening oudere werklozen
  Artikel: 30
 31. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikel: 1.2
 32. Wet kinderopvang
  Artikel: 1.51a
 33. Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg
  Artikel: 1
 34. Wet marktordening gezondheidszorg
  Artikel: 2
 35. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikel: 54
 36. Wet op de expertisecentra
  Artikel: 5
 37. Wet op de omzetbelasting 1968
  Artikel: 11
 38. Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
  Artikel: 1.21
 39. Wet op het primair onderwijs
  Artikel: 4b
 40. Wet op het voortgezet onderwijs
  Artikel: 3a
 41. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 71
 42. Ziektewet
  Artikel: 40

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina