Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Geldend van 01-01-2015 t/m 13-06-2016

Wetstechnische informatie voor Artikel 1.1.1

Informatie geldend op 01-01-2015

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemene Ouderdomswet
  Artikel: 20
 2. Algemene nabestaandenwet
  Artikel: 57
 3. Beginselenwet justitiƫle jeugdinrichtingen
  Artikel: 5a
 4. Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden
  Artikel: 7b
 5. Beleidsregel betaling zonder machtiging aan Zorginstituut Nederland en het CAK
  Artikel: 3
 6. Besluit huurprijzen woonruimte
  Bijlage: I
 7. Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang
  Artikel: 1
 8. Besluit politiegegevens
  Artikel: 4:2
 9. Inkomstenbelasting, toeslagen, partnerregeling; partnerschap in opvangsituaties
  Tekst: tekst
 10. Jeugdwet
  Artikelen: 1.1, 1.2
 11. Kwaliteitswet zorginstellingen
  Artikel: 3a
 12. Leerplichtwet 1969
  Artikel: 16
 13. Penitentiaire beginselenwet
  Artikel: 5b
 14. Regeling Halt 2013
  Artikel: 24
 15. Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte
  Artikel: 10
 16. Werkloosheidswet
  Artikel: 39
 17. Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers
  Artikel: 9a
 18. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
  Artikel: 57
 19. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikelen: 2:55, 3:47
 20. Wet basisregistratie personen
  Artikel: 2.40
 21. Wet educatie en beroepsonderwijs
  Artikel: 1.3.9
 22. Wet inkomensvoorziening oudere werklozen
  Artikel: 30
 23. Wet kinderopvang
  Artikelen: 1.51a, 2.9a
 24. Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg
  Artikel: 1
 25. Wet marktordening gezondheidszorg
  Artikel: 2
 26. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikel: 54
 27. Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg
  Artikel: 40a
 28. Wet op de expertisecentra
  Artikel: 5
 29. Wet op de omzetbelasting 1968
  Artikel: 11
 30. Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
  Artikel: 1.21
 31. Wet op het primair onderwijs
  Artikel: 4b
 32. Wet op het voortgezet onderwijs
  Artikel: 3a
 33. Wet publieke gezondheid
  Artikel: 15a
 34. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 71
 35. Ziektewet
  Artikel: 40

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina