Besluit Prijsbeleid NFI

Geldend van 12-07-2014 t/m heden

Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 3 juli 2014, nr. 535010, houdende de vaststelling van het prijsbeleid van het Nederlands Forensisch Instituut (Besluit Prijsbeleid NFI)

De Minister van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 4, tweede en derde lid, van Regeling Taken Nederlands Forensisch Instituut;

Besluit:

Artikel 1

  • 1 Het NFI brengt voor de levering van een product of dienst of een pakket aan diensten een prijs in rekening die tenminste gelijk is aan de doorberekening van de integrale kosten van de daadwerkelijk geleverde product, dienst of pakket aan diensten.

  • 2 Indien sprake is van een zaak van groot maatschappelijk of internationaal belang dan wel waar het bijzondere omstandigheden betreft, kan de minister van Veiligheid en Justitie besluiten dat het NFI een dienst of product tegen een afwijkende prijs levert.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot 1 juli 2013.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 3 juli 2014

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina