Huisvestingswet 2014

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2023. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 25-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2024.
Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Afkorting Geen
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0035303
Rechtsgebied Wonen, onroerend goed, bouwrecht
Overheidsthema Bouwen, wonen en leefomgeving

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit registratie toeristische verhuur van woonruimte
 2. Regeling aanwijzing evacués uit Soedan met een Nederlandse verblijfsstatus als groep wier huisvesting bijzondere zorg van rijkswege behoeft
 3. Regeling aanwijzing van evacués uit Afghanistan met een Nederlandse verblijfsstatus als groep wier huisvesting bijzondere zorg van rijkswege behoeft

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Besluit SUWI
  Artikel: 5.9
 2. Besluit registratie toeristische verhuur van woonruimte
  Artikel: 1
 3. Besluit verlening bevoegdheid aan COA tot uitsluiting bepaalde categorieën asielzoekers van verstrekkingen Rva 2005
  Artikel: 4
 4. Circulaire Adresonderzoek BRP
  Tekst: tekst
 5. Invoeringswet Omgevingswet
  Artikel: 2.11
 6. Regeling domeinlijsten buitengewoon opsporingsambtenaar
  Bijlage: als bedoeld in artikel 1 van de Regeling domeinen buitengewoon opsporingsambtenaar
 7. Reparatiewet BZK 2014
  Artikelen: IVa, XXIV
 8. Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet waardering onroerende zaken
  Artikel: 10
 9. Veegwet wonen
 10. Voorschrift Vreemdelingen 2000
  Artikel: 7.1e
 11. Wet elektronische publicaties
  Artikel: 4.2
 12. Wijzigingswet Huisvestingswet 2014, enz. (13 december 2023, evaluatie herziene Huisvestingswet 2014)
 13. Wijzigingswet Huisvestingswet 2014, enz. (evaluatie herziene Woningwet en om de mogelijkheden voor tijdelijke huurovereenkomsten te verruimen)

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-01-2024

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Aanhangig 35914
Aanhangig 36299
Aanhangig 36481
Aanhangig 36496
Aanhangig 36512
Nieuwe-regeling 04-06-2014 Stb. 2014, 248 32271
Wijziging 13-12-2023 Stb. 2023, 483 36190
Wijziging 07-07-2021 Stb. 2021, 425 35517
Wijziging 13-12-2023
samen met
07-10-2020
Stb. 2023, 483
samen met
Stb. 2020, 460
36190
samen met
35353
Wijziging 19-11-2014
samen met
09-04-2014
Stb. 2014, 458
samen met
Stb. 2014, 152
33951
samen met
33797
Wijziging 19-11-2014
samen met
04-06-2014
samen met
28-03-2013
Stb. 2014, 458
samen met
Stb. 2014, 248
samen met
Stb. 2013, 125
33951
samen met
32271
samen met
32676
Wijziging 18-12-2023 Stcrt. 2023, 35194 18-12-2023 Stcrt. 2023, 35194
Wijziging 13-12-2023 Stb. 2023, 483 36190 20-12-2023 Stb. 2023, 491
Wijziging 07-10-2020 Stb. 2020, 460 35353 20-03-2023 Stb. 2023, 89
Wijziging 12-02-2020 Stb. 2020, 172 34986 05-04-2023 Stb. 2023, 113
Wijziging 07-07-2021 Stb. 2021, 425 35517 01-12-2021 Stb. 2021, 601
Wijziging 07-10-2020 Stb. 2020, 460 35353 12-04-2021 Stb. 2021, 230
Wijziging 01-07-2020 Stb. 2020, 262 35218 01-04-2021 Stb. 2021, 176
Wijziging 07-10-2020 Stb. 2020, 460 35353 22-12-2020 Stb. 2020, 566
Wijziging 29-05-2019 Stb. 2019, 207 35036 14-06-2019 Stb. 2019, 231
Wijziging 25-01-2017 Stb. 2017, 25 34468 06-03-2017 Stb. 2017, 111
Wijziging 14-12-2016 Stb. 2016, 534 34454 26-01-2017 Stb. 2017, 33
Wijziging 23-08-2016 Stb. 2016, 329 34314 14-12-2016 Stb. 2016, 533
Wijziging 14-04-2016 Stb. 2016, 157 34156 22-04-2016 Stb. 2016, 159
Wijziging 20-03-2015
samen met
20-03-2015
Stb. 2015, 146
samen met
Stb. 2015, 145
33966
samen met
32769
16-06-2015 Stb. 2015, 232
Nieuwe-regeling 04-06-2014 Stb. 2014, 248 32271 01-09-2014 Stb. 2014, 323
Wijziging 17-12-2014 Stb. 2014, 557 33659 17-12-2014 Stb. 2014, 558
Wijziging 19-11-2014 Stb. 2014, 458 33951 01-09-2014 Stb. 2014, 323
Wijziging 19-11-2014 Stb. 2014, 458 33951 17-12-2014 Stb. 2014, 558
Wijziging 09-04-2014 Stb. 2014, 152 33797 01-09-2014 Stb. 2014, 323
Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 682 32450 01-09-2014 Stb. 2014, 323
Wijziging 24-05-2012 Stb. 2012, 233 32389 01-09-2014 Stb. 2014, 323
Naar boven