Huisvestingswet 2014

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2023. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 16-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2024.
Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 23f

Informatie geldend op 01-01-2024

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Besluit registratie toeristische verhuur van woonruimte

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Besluit registratie toeristische verhuur van woonruimte
    Artikel: 1

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar § 1a

  1. Huisvestingswet 2014
    Artikelen 1, 51

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2024)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2024 Wijziging 07-10-2020 Stb. 2020, 460 35353 20-03-2023 Stb. 2023, 89 Inwtr. 1
01-01-2021 Nieuw 07-10-2020 Stb. 2020, 460 35353 22-12-2020 Stb. 2020, 566

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop artikel 4.3 van de Omgevingswet in werking treedt.1)
Naar boven