Besluit vaststelling bezoldiging leden Nationaal Contact Punt voor de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen

Geldend van 05-07-2014 t/m heden

Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 1 juli 2014, nr. MinBuza.2014.340196, houdende vaststelling van de bezoldiging van de leden van het Nationaal Contact Punt voor de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1

Aan de voorzitter van het Nationaal Contact Punt voor de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen wordt een vaste vergoeding per maand toegekend, ter hoogte van 21,65% van het maximumbedrag van salarisschaal 16 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984. Aan de leden van het Nationaal Contact Punt voor de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen wordt een vaste vergoeding per maand toegekend, ter hoogte van 17,05% van het maximumbedrag van salarisschaal 16 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

E.M.J. Ploumen

Terug naar begin van de pagina