Besluit erkenning bewijs van vakbekwaamheid gezelschapsdieren

[Regeling vervallen per 15-10-2016.]
Geldend van 01-07-2015 t/m 14-10-2016

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 25 juni 2014, nr. WJZ / 14057677, met betrekking tot het bewijs van vakbekwaamheid als bedoeld in artikel 3.11, eerste lid, van het Besluit houders van dieren (Besluit erkenning bewijs van vakbekwaamheid gezelschapsdieren)

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 3.11, eerste lid, van het Besluit houders van dieren;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 15-10-2016]

Als bewijs van vakbekwaamheid als bedoeld in artikel 3.11, eerste lid, van het Besluit houders van dieren wordt erkend:

Artikel 2

[Vervallen per 15-10-2016]

Van de verplichting in artikel 3.11, eerste en vierde lid, van het Besluit houders van dieren wordt vrijstelling verleend tot 1 juli 2016 voor de diergroepen: overige zoogdieren, vogels, vissen en herpeten.

Artikel 3

[Vervallen per 15-10-2016]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit erkenning bewijs van vakbekwaamheid gezelschapsdieren.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 25 juni 2014

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

S.A.M. Dijksma

Terug naar begin van de pagina