Nader voorschrift aanwijzing inzet- en planningssystemen van registerloodsen

Geldend van 19-06-2014 t/m heden

Nader voorschrift aanwijzing inzet- en planningssystemen van registerloodsen

De algemene raad als bedoeld in artikel 8 van de Loodsenwet,

Gelet op het bepaalde in artikel 3, derde lid onderdeel a, van de Loodsenregisterverordening;

B E S L U I T:

Enig artikel

  • 1 De volgende geautomatiseerde inzet- en planningssystemen, waaraan gegevens worden ontleend die als bewijs kunnen dienen voor een loods- of peilreis worden aangewezen:

    • in de regio Noord en de regio Rotterdam-Rijnmond: SPIL;

    • in de regio Amsterdam-IJmond: LISA;

    • in de regio Scheldemonden: LIS.

  • 2 Dit besluit treedt in werking de eerste dag na uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2014.

  • 3 Dit besluit wordt aangehaald als: Nader voorschrift aanwijzing inzet- en planningssystemen van registerloodsen.

Hoek van Holland, 10 juni 2014

Terug naar begin van de pagina