Besluit vaststelling formulieren Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP)

Geldend van 11-02-2015 t/m heden

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 30 mei 2014, 2014-0000048131, tot vaststelling van de formulieren in gebruik bij het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP)

Artikel 1

Het aanvraagformulier voor opname van een kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang, het aanvraagformulier voor opname van een voorziening voor gastouderopvang, het aanvraagformulier voor opname van een gastouderbureau en het aanvraagformulier voor opname van een Peuterspeelzaal in het Landelijk register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP), gepubliceerd op Rijksoverheid.nl worden vervangen door de bij dit besluit gevoegde bijlagen.

Artikel 2

Het wijzigingsformulier voor het doorgeven van wijzigingen aan de gemeente door een houder van een kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang, het wijzigingsformulier voor het doorgeven van wijzigingen aan de gemeente door een houder van gastoudervoorziening, het wijzigingsformulier voor het doorgeven van wijzigingen aan de gemeente door een houder van een gastouderbureau, het wijzigingsformulier voor het doorgeven van wijzigingen aan de gemeente door een houder van een peuterspeelzaal, gepubliceerd op Rijksoverheid.nl worden vervangen door de bij dit besluit gevoegde bijlagen.

Artikel 3

De voor de datum waarop dit besluit in werking treedt op Rijksoverheid.nl gepubliceerde losse aanvraagvoorwaarden en toelichtingen komen te vervallen.

Dit besluit zal met toelichting en de bijlagen in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 30 mei 2014

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze,

de directeur Kinderopvang,

M.P. Flier

Bijlagen

Aanvraagformulieren, inclusief de daarin opgenomen toelichting:

  • 1. Aanvraag Exploitatie kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang;

  • 2. Aanvraag Exploitatie peuterspeelzaal;

  • 3. Aanvraag Exploitatie gastouderopvang;

  • 4. Aanvraag Exploitatie gastouderbureau.

Wijzigingsformulieren, inclusief de daarin opgenomen toelichting:

  • 5. Wijziging Kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang;

  • 6. Wijziging Peuterspeelzaal;

  • 7. Wijziging Gastouderopvang;

  • 8. Wijziging Gastouderbureau.

1. Aanvraag Exploitatie kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang

Bijlage 255013.png
Bijlage 255014.png
Bijlage 255015.png
Bijlage 255016.png
Bijlage 255017.png

2. Aanvraag Exploitatie peuterspeelzaal

Bijlage 255018.png
Bijlage 255019.png
Bijlage 255020.png
Bijlage 255021.png
Bijlage 255022.png

3. Aanvraag Exploitatie gastouderopvang

Bijlage 255023.png
Bijlage 255024.png
Bijlage 255025.png
Bijlage 255026.png

4. Aanvraag Exploitatie gastouderbureau

Bijlage 255027.png
Bijlage 255028.png
Bijlage 255029.png
Bijlage 255030.png
Bijlage 255031.png

5. Wijziging Kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang

Bijlage 255032.png
Bijlage 255033.png
Bijlage 255034.png
Bijlage 255035.png
Bijlage 255036.png
Bijlage 255037.png

6. Wijziging Peuterspeelzaal

Bijlage 255038.png
Bijlage 255039.png
Bijlage 255040.png
Bijlage 255041.png
Bijlage 255042.png
Bijlage 255043.png

7. Wijziging Gastouderopvang

Bijlage 255044.png
Bijlage 255045.png
Bijlage 255046.png
Bijlage 255047.png
Bijlage 255048.png

8. Wijziging Gastouderbureau

Bijlage 255049.png
Bijlage 255050.png
Bijlage 255051.png
Bijlage 255052.png
Bijlage 255053.png
Bijlage 255054.png
Terug naar begin van de pagina