Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Commissariaat voor de Media

[Regeling vervallen per 16-09-2006.]
Geldend van 31-01-1999 t/m 15-09-2006

Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Commissariaat voor de Media

Artikel I

[Vervallen per 16-09-2006]

Met het toezicht bedoeld in artikel 134, derde lid, van de Mediawet en artikel 15.1, tweede lid, van de Telecommunicatiewet zijn belast, naast de leden van het Commissariaat voor de Media, de medewerkers van het Commissariaat voor de Media, met uitzondering van de volgende medewerkers: de personeelsfunctionaris, de voorlichter, de medewerker voorlichting, de medewerkers van de afdeling Bedrijfsbureau en alle administratieve en secretariële medewerkers.

Artikel II

[Vervallen per 16-09-2006]

De in artikel I met het toezicht belaste medewerkers zijn tot de uitoefening daarvan bevoegd indien en voorzover hen een daartoe strekkend legitimatiebewijs, als bedoeld in artikel 5:12 van de Algemene wet bestuursrecht, is verstrekt.

Artikel III

[Vervallen per 16-09-2006]

Dit besluit treedt in werking op de tweede dag na publicatie in de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en kan worden aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Commissariaat voor de Media.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Het Commissariaat voor de Media,

H. Koetje,

voorzitter.

L. van der Meulen,

commissaris

Programma Toezicht
Terug naar begin van de pagina