Besluit aanwijzing toezichthouders Commissariaat voor de Media

[Regeling vervallen per 06-06-2014 met terugwerkende kracht tot en met 01-09-2013.]
Geldend van 16-09-2006 t/m 31-08-2013

Besluit aanwijzing toezichthouders Commissariaat voor de Media

Het Commissariaat voor de Media,

gelet op artikel 134, derde lid, van de Mediawet, alsmede artikel 15, tweede lid, van de Wet op de vaste boekenprijs;

overwegende:

overwegende dat er aanleiding is om medewerkers van het Commissariaat aan te wijzen als toezichthouder in de zin van artikel 5:12 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Enig artikel

[Vervallen per 06-06-2014]

  • 1. Met het toezicht bedoeld in artikel 134, derde lid van de Mediawet, zijn naast de leden van het Commissariaat voor de Media de medewerkers van het Commissariaat voor de Media belast, met uitzondering van de volgende medewerkers: de P&O adviseur, de communicatiemanager en de overige medewerkers van het Bureau Communicatie, de medewerkers van het Bedrijfsbureau, alsmede de overige administratieve en secretariële medewerkers.

  • 2. Met het toezicht als bedoeld in artikel 15, tweede lid, van de Wet op de vaste boekenprijs zijn naast de leden van het Commissariaat voor de Media de medewerkers van het Commissariaat voor de Media belast, met uitzondering van de volgende medewerkers: de P&O adviseur, de communicatiemanager en de overige medewerkers van het Bureau Communicatie, de medewerkers van het Bedrijfsbureau, alsmede de overige administratieve en secretariële medewerkers.

  • 3. Het Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Commissariaat voor de Media van 26 januari 1999 met kenmerk CvdM/MBe/1265 wordt ingetrokken.

  • 4. Dit besluit treedt in werking op de dag nadat het in de Staatscourant is geplaatst.

Hilversum, 12 september 2006.

J. van Cuilenburg,

voorzitter,

I. Brakman,

commissaris.

Terug naar begin van de pagina