Regeling syllabi centrale examens VO 2016

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2017.]
Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Regeling van het College voor examens van 15 april 2014, nummer CvE-14.01070, houdende vaststelling van de syllabi voor de centrale examens in het v.w.o., h.a.v.o. en v.m.b.o. 2016, nadere vaststelling van enkele syllabi 2015, tevens initiële vaststelling toetswijzer rekentoets VO 2015 (Regeling syllabi centrale examens VO 2016)

Het College voor Examens,

Gelet op artikel 2, tweede lid, aanhef en onderdeel f, van de Wet College voor examens;

Gezien de goedkeuring van de Staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gegeven op 13 mei 2014, kenmerk 629550;

Besluit:

Artikel 4. Bekendmaking

  • 1 Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

  • 2 De syllabi als bedoeld in artikel 1, 2 en 3 worden bekend gemaakt op www.examenblad.nl.

Artikel 5. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt:

  • 1. betreffende artikel 1: per 1 januari 2017;

  • 2. betreffende artikel 2: per 1 januari 2016;

  • 3. betreffende artikel 3: per 1 januari 2016.

Het College voor examens,

Namens deze,

de voorzitter,

H.W. Laan

Bijlage 1a. bij de Regeling syllabi centrale examens VO 2016, van 15 april 2014, nummer cve-14.01070

[Vervallen per 01-01-2017]

Bijlage 1b. bij de Regeling syllabi centrale examens VO 2016, van 15 april 2014, nummer cve-14.01070

[Vervallen per 01-01-2017]

Bijlage 1c. bij de Regeling syllabi centrale examens VO 2016, van 15 april 2014, nummer cve-14.01070

[Vervallen per 01-01-2017]

Bijlage 2a. bij de Regeling syllabi centrale examens VO 2016, van 15 april 2014, nummer cve-14.01070

[Vervallen per 01-01-2016]

Bijlage 2b. bij de Regeling syllabi centrale examens VO 2016, van 15 april 2014, nummer cve-14.01070

[Vervallen per 01-01-2016]

Bijlage 2c. bij de Regeling syllabi centrale examens VO 2016, van 15 april 2014, nummer cve-14.01070

[Vervallen per 01-01-2016]

Bijlage 3. bij de Regeling syllabi centrale examens VO 2016, van 15 april 2014, nummer cve-14.01070

[Vervallen per 01-01-2016]

Terug naar begin van de pagina