Wijzigingsregeling Regeling wapens en munitie krijgsmachtpersoneel 1997 (2014)

Geldend van 01-06-2014 t/m heden

Wijzigingsregeling Regeling wapens en munitie krijgsmachtpersoneel 1997

De Minister van Defensie,

Gelet op artikel 3a, eerste lid, van de Wet wapens en munitie;

Besluit:

Artikel II

Wapenvergunningen afgegeven op basis van artikel 3, derde lid, van de Regeling wapens en munitie krijgsmachtpersoneel 1997, zoals deze bepaling luidde voorafgaand aan inwerkingtreding van deze wijzigingsregeling, blijven voor de duur van hun geldigheid van kracht.

Deze regeling wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

´s-Gravenhage, 15 mei 2014

De

Minister

van Defensie,

J.A. Hennis-Plasschaert

Terug naar begin van de pagina